Verselő - Szerelmes vers. Születésnapi, névnapi vers. Idézetek, sms szövegek, aforizmák, mp3, könyv kiadó.
Friss
 
Vers-témakörök
 
Vers-korszakok
 
Kötetek
 
Költők
 
Látogatások
Indulás: 2005-01-05
 
Napi gondolatok 2. (sms aforizmák, idézetek)

Ide a fő oldal  "Napi gondolat"-ai (egy-egy aforizma) kerülnek, miután már elmúlt az a nap, amelynek a gondolatai voltak. :-)

A gondolatok maguk mégis aktuálisak....

Már olyan sok nap eltelt, hogy kénytelen voltam egy új oldalt indítani az új gondolatoknak. de remélem lesznek még további oldalak is...

* * *

Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba./ Gabriel García Márquez

*

A jó szerzõkben nem azt szeretem amit mondanak hanem amit súgnak./ L. P. Smith

*

 

A zene örök jó barát, táncolj, ha mersz a tűzön át. A zene örök jó barát.../ Jim Morrison

*

A Csend az örökkévalóság alkotórésze. A világ elmúlik, de a Csend megmarad, azért érezzük azt, hogy mérhetetlen erő és el nem érhető bölcsesség rejlik a Csendben./ Széchenyi Zsigmond

*

Az ember az, mire egész nap gondol./ Emerson

*

...a jövőt úgy tekintem, mint nyersanyagot, amiből valamit teremteni kell./ Teller Ede

*

Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat./ Einstein

*

Egyes dolgok tehát jobban gyötörnek minket, mint kellene; mások előbb gyötörnek, mint kellene; ismét mások meggyötörnek, noha egyáltalán nem kellene. / Seneca

*

Az idõ múltával egyre kevésbé bánjuk, amit megtettünk, de amit nem tettünk meg, arra soha nincs vigasz./ S. J. Harris

*

Ha annak végére érsz, amit tudnod kellett, ott állsz annak a kezdeténél, amit érezned kellene./ Kahlil Gibran

*

Felnőni átkozottul nehéz feladat! Sokkal könnyebb az egyik gyermekkorból átsiklani a másik gyermekkorba./ F.S. Fitzgerald

*

Az ébrenlévőknek egy és közös a világuk, az alvóknak mindegyike pedig külön világba lép./ Hérakleitosz

*

Semmitől sem kell félni az életben, csak megérteni./ Marie Curie

*

A szavak olyanok, mint a röntgensugár. Ha megfelelőképpen használja őket az ember, bármin keresztülhatolnak./ Aldous Huxley

*

Nem lehet egészséges az a társadalom, amelyben elítélik a különcöket./ John Stuart Mill

*

Az egyén erőfeszítéseinek legértékesebb eredménye nem az, amit kap, hanem amivé válik a tevékenysége által./ John Ruskin

*

Minden egyes gondolatot, amelyet beszédbe börtönöztem, ki kell szabadítanom tetteimmel./ Kahlil Gibran

*

Nem vagyok boldog, amikor írok, de boldogtalan vagyok, ha nem írok./ Fannie Hurst

*

Jóhiszeműnek kell lennünk önnönmagunk iránt./ Stendhal

*

A zenének a férfi szívben tüzet kell szítania, és könnyet fakasztania a női szembből./ Beethoven

*

A boldogság egy köztes állomás a túl kevés és a túl sok között./ A. Pollock

*

Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek./ Babits Mihály

*

Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt./ Jézus - Újszövetség, Jn 13,35

*

Azok a kifejezések, amelyekkel másokat jellemzünk, keveset mondanak róluk, de nagyon sokat mondanak rólunk./ C. Houghton

*

Most eredj és élj, mert a világ a tiéd./ Hamvas Béla

*

Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések./ Greg Leroy

*

Hogyan fessünk tökéletes képet - váljunk tökéletessé, aztán csak fessünk./ Robert M. Pirsig

*

Az embert nem a fájdalmak ölik meg, hanem a remények, amelyekben csalódott./ Balzac

*

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek…/ Gabriel García Márquez

*

A boldogság, a gazdagság és a siker mind különböző célok melléktermékei - közvetlenül maguk nem lehetnek célok./ Denis Waitley

*

Úgy bízzál, mintha mindent Isten tenne és úgy cselekedjél, mintha mindent neked kellene elvégezned./ Loyolai Szent Ignác

*

A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a művészetet, és azért szeretik, mert keresik az emberséget./ József Attila

*

Sok régi művész csodálkozna, hogy mi lett belőle, amióta meghalt./ Egry József

*

Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni./ Van Gogh

*

A verscsinálás nem poesis; mert ez a gondolatoknak, a képzelődésnek, a tűznek természetében és mindezeknek a felöltöztetésében áll.../ Csokonai Vitéz Mihály

*

Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések./ Greg Leroy

*

Ne azért írj, hogy elmondj valamit, hanem azért, mert mondanivalód van./ Emil Cioran

*

Semmi különbség nincs a lét és nemlét között, ha egyforma intenzitásssal félünk mindkettõtõl./ E.M. Cioran

*

Ha csak módszereket tanulsz meg, a módszereknek a foglya leszel, míg ha elveket sajátítasz el, akkor saját magad gondolhatod ki a módszereidet./ Emerson

*

Álmodozz, mintha örökké élnél; élj, mintha ma meghalnál./ James Dean

*

Nagy élvezet csinálni az életben azt, amire mások szerint nem vagyunk képesek./ Walter Gacheot

*

Az elménk mint az ejtőernyő - csak akkor működik, ha nyitva van./ Thomas Dewar

*

Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül hogy csoda történne./ Weöres Sándor

*

Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény./ Quintilianus

*

A gyermek első sóhaja a szabadságnak szól./ Vauvenargues

*

Kettős a fájdalom, ha rejtjük kínjainkat./ Corneille

*

Szellemet idéztem s nem bírok vele!/ Goethe

*

Aki nem hatol át szenvedélyei poklán, sosem küzdheti le azokat./ Carl Jung

*

Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya, amikor melletted ül és tudod, hogy sosem lehet a tiéd./ G. G. Marquez

*

Gondold meg, hogy aki a lehetetlent keresi, megérdemli, hogy a lehetségeset is elveszítse.../ Miguel de Cervantes Saavedra

*

Amiben hiszünk, az valóban létezik./ Marija Baskircsev

*

A toll hatalmasabb fegyver, mint a kard és írni is sokkal könnyebb vele./ Marty Feldman

*

...csak azt lehet leírni, ami fáj. Ami megsebzi az embert./ Móricz Zsigmond

*

Amit írunk nem ad teljes képet magunkról mert a szó csak akkor robban ki belõlünk ha a csúcson vagy a mélyben vagyunk./ E.M. Cioran

*

A szívben tátongó űrt nem lehet egy dugóval elzárni./ Victor Hugo

*

A szomorúság is lehet gyönyörű, de soha nem tesz boldoggá!/ koma

*

Amikor valamit meg kell tenni, akkor vagy egész szívünket bele kell adnunk, vagy ne is kezdjünk hozzá./ Paine

*

A művészet, meg minden egyéb is, abban a pillanatban elromlik, amint tudatosan akarnak tőle valamit./ E. Knight

*

Az emberek más és más utakon keresik a beteljesülést és a boldogságot. Ha nem a te utadon vannak, az még nem jelenti azt, hogy elvesztek./ H. J. Brown, Jr.

*

Megittasodtam, nem a dicsõségtõl, hanem egy holdsugártól./ Si-king

*

Ha életünknek megvan a "miértje", akkor majdnem minden "hogyanját" el tudjuk viselni./ F. Nietzsche

*

Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd a félelmedet. Másodszor, hogy megtanuld, hogyan kell csinálni. Harmadszor, hogy kiderítsd, szereted-e csinálni./ Virgil Thomson

*

...keresd meg igazi lényedet ott belül és az összetört Mindenség újra egyesül/ koma

*

Amikor szerelmes vagy, nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy, nem vagy szerelmes./ Publicius Syrus

*

…az is természetes vonása az embernek, hogy képes a természetellenes cselekvésre, hogy felülemelkedhet természetén – talán ez legemberibb tulajdonsága./ M. S. Peck

*

Sokkal kényelmesebb az Útról beszélni, mint rajta járni./ Anthony de Mello

*

Mindig érted aggódik másik önvalód. Feled egyik része viszont gondokat termel. Így aztán minden rendben van./ Kahlil Gibran

*

Álmodozz, mintha örökké élnél; élj, mintha ma meghalnál./ James Dean

*

A világosság az író udvariassága./ Renard

*

Nem lehetne élni, ha nem tulajdonítanánk jelentőséget annak, aminek semmi jelentősége./ E. M. Cioran

*

A mozgó tárgy sérthető, a mozgás sérthetetlen; az élet dolgai sérthetők, az élet sérthetetlen./ Weöres Sándor

*

Aki a vonalra tudja tenni az ujját, amely elválasztja a jót a rossztól, akár Isten köntösének a szegélyét is megérintheti./ Kahlil Gibran

*

A szellem tud, a lélek nem tud. A lélek a tudás./ Schelling

*

Éltem - és ebbe más is belehalt már./ József Attila

*

Mire mindenről lemondtál, hogy legyen valamid, éppen eltelik az élet./ A. Bátonyi György

*

A művészet olyan eszköz, mint a vaknak a fehér bot, amellyel kitapogathatjuk, amit nem látunk, de tudjuk, hogy létezik./Lawrence Durrell

*

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába./ Chamfort

*

Önmagunktól nem szabadulhatunk - miért ne lennénk jóban Vele...?/ koma

*

Egy homokszemben lásd meg a világot, Egy vadvirágban a fénylő eget, Egy órában az örökkévalóságot, S tartsd tenyeredben a végtelent!/ William Blake

*

Harcosnak születtem, engedj hát a végsőkig harcolni, jobbomban a félelemnélküliség kardjával, bal kezemben az ítélőképesség pajzsával./ Yesudian

*

Az ember testi léte korlátainak szerelmese, de ugyanakkor vágyik korlátlan szellemének és halhatatlan lelkének szabadságára is./ Aurobindo

*

Légy önmagad, s tanuld meg jól: ha majd magadra lelsz, elveszted mind a bajt./ Matthew Arnold

*

Látja magát az, kit mindig a saját verse, zenéje bűvöl?/ Janus Pannonius

*

Az élet csak egy pillanat. De ez a pillanat elég, hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk./ Ernest Bersot

*

Ahová az értelem nem hatol be, oda eljut az érzés./ Bonaventura

*

Először játszom vele, azután majd később elmondom, mi is ez./ Miles Davis

*

Két részből áll az ember: az egyik a sötétben viraszt, a másik pedig a fényben alszik./ Kahlil Gibran

*

Ki életét magasabb célnak szenteli, ne várja, hogy önmaga fogja élvezni gyümölcseit./ báró Eötvös József

*

Nem azért vagyok, hogy veletek együtt-gyűlöljek, hanem hogy veletek együtt-szeressek./ Sophokles

*

Ha nem jöttek volna létre emberek, tanú nélkül maradt volna a mindenség szépsége./ Lukianosz

*

A vers nem cél, hanem eszköz./ koma

*

Élő embernek kell lenni és azután művésznek./ Jean Cocteau

*

Nem játszhat örökké a szerelem sem, innia kell a szomorúság borából, s újraszületnie a könnyben./ Rabindranath Tagore

*

Csak a jelen létezik. Minden más csak álom, vagy illúzió./ koma

*

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ./ Magritte

*

Nem olyannak kell ábrázolni az életet, amilyen, nem is olyannak, amilyennek lennie kellene, hanem olyannak, ahogy álmainkban megjelenik./ Csehov

*

Vajon hogyan lehetséges, hogy a világ létezik – és nem a semmi?/ Jean-Paul Sartre

*

Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni./ Vincent Van Gogh

*

Ne azért írj, hogy elmondj valamit, hanem azért, mert mondanivalód van./ Emil Cioran

*

Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts és égess, hinned kell, hogy a világ teveled is ékes./ Tóth Árpád

*

A boldogság egyik akadálya, hogy mindig túl nagy boldogságot várunk./ Bernard Le Bouyer de Fontenelle

*

Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van. Így érted meg az egyetlen csodát./ Hermész Triszmegisztosz

*

Ha minden ember csak egy másikat boldogítana, paradicsomkertté lenne a föld./ Dosztojevszkij

*

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen./ Goethe

*

A szeretet aktusában személyünk rést talál önnön bűvkörén; talán ez legnagyobb erőfeszítése természetünknek, hogy ki-ki önmagából kilépve meglelje a másik embert./ Ortega

*

Legszebb állapot az őszinte függés, s hogy volna ez lehetséges szeretet nélkül?/ J. W. Goethe

*

Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben – de paradox módon, ha nem tudunk bízni, nem találhatunk sem szeretetet, sem boldogságot./Walter Anderson

*

Az ember képes a magányt megszokni, de ha a magánya csak egyetlen napra is megszűnik, utána kezdheti a megszokást elölről./ Richard Bach

*

Ha meggyújtunk egy gyertyát, majd eloltjuk, sötétebb lesz, mint azelőtt volt./ J. Steinbeck

*

Nagy bátorság szükséges ahhoz, hogy azzá válj aki valójában vagy./ E. E. Cummings

*

Az élet egy egyszerű láng és mindannyiunkat egy testünkben égő, láthatatlan nap éget./ Thomas Browne

*

A szellem számára nincs félszabadság. Vagy rabszolgának, vagy királynak kell lennie./ Étienne Rey

*

A művészet hazugság, amely segít felismerni az igazságot./ Pablo Picasso

*

Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat./ Bronte, Charlotte

*

Az a kérdés, költő és közönség hogyan kergetőznek, hogyan keresik és hogyan találják meg egymást./ József Attila

*

Nem csak a tudós törekszik pontos ismeretre, hanem a költő is. Ennek a megismerésnek a neve: szeretet./ Pilinszky János

*

Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet./ Petőfi Sándor

*

Ami előttünk van és ami mögöttünk van, semmiség ahhoz képest, ami bennünk van./ Emerson

*

Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy huzamosabb időn át haragudjunk az emberekre, és mindent elraktározzunk, ami fáj./ Charlotte Brontë

*

Az olyan parányi teremtményeknek, mint mi vagyunk, a mérhetetlen teret csak a szeretet teszi elviselhetővé./ Carl Sagan

*

Minden kapcsolat egyfajta szent őrület, amit nem lehet megfejteni, hanem tisztelni rejtett tikait./ Platon

*

A létezés még nem élet./ Tennyson

*

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk őreá./ Paul Gerardy

*

Aggódva kérdezzük, hogy van-e az emberiségnek jövője, holott még múltja is alig van./ Feleki László

*

Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek./ Joubert

*

Egyetlen valódi luxus adatik meg életünkben, a boldog emberi kapcsolatok./ A. Saint-Exupery

*

Az ember sohasem csak önmaga, inkább kombinációja mindazoknak, akikkel valaha dolga volt /A. S. Neill

*

Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan. /Marcus Aurelius

*

A szeretet tudás, de nem a jó és a rossz tudásának a fáján terem. Ez már a kiűzetés után születik; fájdalomban és verejtékben. /Ancsel Éva

*

A szél gyűjti össze a felhőket és a szél oszlatja szét őket. Az elme kötelékeket teremt és meg is szabadít tőlük. /Sankarácsaria

*

A barátság egy lélek, mely két testben lakozik. /Arisztotelész

*

Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből! /Kahlil Gibran

*

A tisztelet többet ér a hírnévnél; a megbecsülés a tekintélynél; a becsület pedig a dicsőségnél. /Chamfort

*

Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd az embereknek. /Konfuciusz

*

Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza. /Sigmund Freud

*

A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a rideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy rideg tudomány. /Spurgenon

*

A XIX. század legfontosabb felfedezése: Ha megváltoztatod a beállítottságodat, meg fognak változni az életkörülményeid is. /William James

*

A nagy válságokban a szív vagy megszakad, vagy megacélozódik. /Honoré de Balzac

*

Békét nem magányomból, hanem a világ szolgálatából nyerek. /Sri Chinmoy

*

Nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincs bennünk szeretet. /Tatiosz

*

A művészettől tanulhatod meg, hogy másként is szabad látnod a világot, mint amilyennek a világ láttatja magát. /Kopátsy Sándor

*

Egy szó szabadít meg minket az élet minden súlyától és fájdalmától. Ez a szó a szerelem. /Szophoklész

*

Igyekezzetek egy kicsit jobbnak hagyni magatok mögött a földi létet, mint ahogyan kaptátok! /Robert Stephenson

*

Az az ember, akit bennem szeretsz, természetesen jobb nálam: én nem olyan vagyok. De te szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb legyek önmagamnál. /Prisrin

*

Magunk váljunk azzá a változássá, amit a világban szeretnénk látni. /Mahatma Gandhi

*

Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet. /Pázmány Péter

*

Ha még mindig tetszik, amit tegnap elértél, nem sokat tettél ma. /Earl Wilson

*

Minden szavunk csak morzsa, amely a szellem ünnepi asztaláról lehullik. /Kahlil Gibran

*

Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat. /Charlotte Bronte

*

Nincs művészibb magatartás, mint szeretni az embereket. /Vincent van Gogh

*

A költők vagy használni, vagy gyönyörködtetni akarnak. /Horatius

*

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét. /Thomas Huxley

*

Hamar találunk barátokat, akik segítenek nekünk. Lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik. /Antoine de Saint Exupery

*

Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted. /Gabriel Garcia Marquez

*

Omnia vincit amor. - A szerelem mindent legyőz. /Vergilius

*

Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. /Lucian Blaga

*

Aki kapni akar, tanuljon meg adni. /Lao-ce

*

A mosoly a legerőteljesebb az arc összes gesztusai közül. /Allan Pease

*

A boldogság igazi titka az, hogy az ember elfogadja magát annak, aki. /Erasmus

*

Behunyom a szemem, mivel látni akarok. /Paul Gauguin

*

Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan eljöttél. /Victor Hugo

*

Semmiben sem lelhetünk költészetet, ha nem hordozzuk önnönmagunkban. /Joubert

*

Mert a gyûlöletet nem a gyûlölet gyõzi le, hanem a szeretet. Ez örök törvény. /Dhammapada

*

Azt tanítod legjobban, amit magadnak kell leginkább megtanulnod. /Richard Bach

*

Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen. /Bertold Brecht

*

A fa levelenként hullatja lombját: ha az emberek minden reggel megfigyelnék, hogy mit veszítettek az előző napon, észrevennék szegénységüket. /Francois-René de Chateaubriand

*

Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta. /André Gide

*

Eszem szerint pesszimista vagyok, akaratom és hitem arra vezet, hogy optimista legyek. /Antonio Gramsci

*

… a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. /Petőfi Sándor

*

A művészet épp olyan szükséglete az embernek, mint az evés és ivás. /Dosztojevszkij

*

Minden pillanat egy-egy költemény és minden költeményben a végtelen. /koma

*

Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, amíg magunkat meg nem ismerjük. /Eötvös József

*

Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur. - A legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal. /Curtius Rufus

*

Megittasodtam... nem a dicsőségtől, hanem egy holdsugártól. /Si-king

*

Világos szavakkal kell mélynek lennünk, nem pedig homályos kifejezésekkel. /Joubert

*

Ahol nincs kívánnivaló, annál több a félnivaló� Ahol a vágynak vége, elkezdődik a félelem. /Baltasar Gracián

*

Azt hiszem, ha a művészek dönthetnék el, milyen címke kerüljön rájuk, a legtöbbjük úgy döntene, hogy semmilyen. /Ben Shahn

*

A mélység és a magasság közelebb állnak egymáshoz, mint a közép mindkettőhőz. /Kahlil Gibran

*

Az ész figyelmeztet bennünket arra, mit kell elkerülnünk, de csak a szív mondja meg, hogy mit kell cselekednünk. /Joubert

*

...mihelyt a művész zseninek érzi magát, vége a művészetének. /Renoir

*

A kevés, mit végbevittem: kötelesség. Elmulasztása szégyen és gyalázat lett volna, ám teljesítése sem érdemel dícséretet. /Széchenyi István

*

Nem kél olyan vágy benned, melyhez ne kelne erő is benned valóra váltani. Meglehet, hogy azért meg kell dolgoznod érte. /Richard Bach

*

Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek, hanem az, hogy mi mit teszünk. /Marcus Aurelius

*

Minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is. /Pablo Picasso

*

Ha valamit tudsz, vagy azt hiszed, hogy tudod, csináld! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik. /Goethe

*

Terebélyes fa hajszál-gyökérből fejlődik, kilenc-emeletes torony kupac földből emelődik, ezer-mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik. /Lao Ce

*

Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál. /Az Úr Ádámhoz, Madách: Az ember tragédiája

*

Időnként dáridóznunk kell, hogy elménket megtisztítsuk. /Renard

*

Szeress, és tégy, amit akarsz. /Szent Ágoston

*

Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza. /Sigmund Freud

*

Vágysz a szeretetre? Hát szeress! /Martialis

*

Embernek lenni nehéz de másnak lenni nem érdemes. /Albert Schweitzer

*

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. /Charlotte Carpenter

*

Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet. /Aquinói Szent Tamás

*

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. /Jézus

*

A világ teremtése folytatódik. /Renard

*

Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat. /Alfred Souza

*

Játsszuk, amit játszanunk kell....ha nevetnek rajta, az kezdetnek jó! /koma

*

A létben nem jelenhet meg olyan élőlény, amely valami önmagánál nagyobb célpont felé ne sietne. Te milyen cél felé tartasz? /Szepes Mária

*

Arra van szükséged, hogy tovább keresd önmagad, mindennap egy kicsit fedezz fel belőle. /Richard Bach

*

Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz... Ebben minden benne van. /Kung Fu-ce

*

Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, mint amikor karácsonykor arra ébredünk, már nem vagyunk gyerekek. /Erma Bombeck

*

Soha nem vagy túlkoros ahhoz, hogy felállíts egy másik célt vagy megálmodj egy új álmot. /Les Brown

*

Ki bánatot sosem ismert, az boldogságot meg nem ért. /Rusztaveli

*

Az olvasók szép érzései teszik széppé a verseket. /koma

*

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét. /Huxley

*

Szeretni annyit jelent, mint a jövő felé fordulni, és továbbadni az életet. /Yuu Watase

*

A változás mindennél édesebb. /Arisztotelész

*

Szép az, ami érdek nélkül tetszik. /Kant

*

A mélység és a magasság közelebb állnak egymáshoz, mint a közép bármelyikhez. /Kahlil Gibran

*

A legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal. /Curtius Rufus

*

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét. /Thomas Huxley

*

A hajók biztonságban vannak a kikötőkben, de nem erre találták ki őket. Hajózz ki a tengerre és tégy új dolgokat. /Grace Hopper

*

Egy vágy rejlik minden magban. /Kahlil Gibran

*

Sosem gondolok a jövőre. Úgyis mindjárt itt van. /Albert Einstein

*

Nem fogtok tudni szívre hatni, ha nem árad tenszívetekből. /Goethe

*

Tévedni emberi dolog - megbocsátani isteni. /Pope

*

Könnyebb egy eszméért meghalni, mint egy eszméért élni. / Unruh

*

Amikor megszülettél, a világ örült, Te pedig sírtál. Most töltsd úgy az idődet, hogy amikor üt az óra és ezt a világot el kell hagynod, a világ sírjon, Te pedig nyugodtan tudj elmenni.

*

Csak mert valaki nem úgy szeret, ahogy te akarod, az még nem jelenti azt, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével. / G. G. Márquez

*

Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan. /Marcus Aurelius

*

Ami lélekből jön, annak hatnia kell a lelkekre. /koma

*

Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni. /Walt Disney

*

A megbilincselt költészet megbilincseli az emberiséget. /Blake

*

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie. /Ray Bradbury

*

Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll. /Richard Bach

*

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott. /Fénelon

*

Ha gyűlölsz valakit, gondold meg, van-e értelme; ha viszont szeretsz valakit, ne gondolkodj azon, hogy van-e értelme. /Lician Blaga

*

Ha lovast vársz, a szívdobogásod is patadobogás a szívedben. /Kína

*

Örök gyermekek vagyunk, s mindig új játékok után loholunk. /A. France

*

Az író tulajdonképpen nem éli át, csak olthatatlan kíváncsisággal szemléli el az életet. /Herczeg Ferenc

*

Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad. /Kandinsky

*

Az őszinte vers a lélek lenyomata. /koma

*

Ha az ember tiszta elmével szól vagy cselekszik, az öröm úgy követi, mint saját árnyéka. /Buddha

*

Semmi nincs nagyszerűbb egyetlen napnál. /Goethe

*

Az embernek kitartóbbnak kell lennie a nehézségeknél - nincs más kiút. /Aurobindo

*

Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. /Példabeszédek könyve 11:25

*

Higgy mindenben, amit teszel. Csak az előtt nyílnak meg a világ összes kapui, aki hisz önmagában. /Yesudian

*

Minden dolog mélyén egy dal szunnyad. /Eichendorff

*

Ha felebarátunkat úgy kell szeretnünk, mint önmagunkat, jogos, hogy magunkat legalább úgy szeressük, mint felebarátunkat. /Chamfort

*

Gondolkodásban, költésben szabad akarok lenni; cselekvésben úgyis eléggé korlátozott a világ. /Goethe

*

Jellemét mindenki maga szerzi, a hivatalt a véletlen szabja rá. /Seneca

*

Az ég alatt minden a létből fakad s a lét a nemlétből fakad. /Lao-ce

*

Semmit sem nehezebb megérteni, mint a jelent, amelyben élünk. /Ancsel Éva

*

Csak akik szívükben titkot hordanak, képesek megérezni szívünk titkait. /Kahlil Gibran

*

Áldott legyen a múlandóság, amely megújítja az életet. /Gorkij

*

Csak akkor jut eszünkbe, milyen hatalma van a gépeknek, ha elromlanak. /Clive James

*

A rózsa akkor is rózsa, ha nem tudja, hogy ez a neve. /Samuel Butler

*

Hogyan nyithatnám fel a szívemet, összetörés nélkül? /Kahlil Gibran

*

De vagyunk-e azok, amik lehetnénk? /Karinthy Frigyes

*

Csupán az lehet hős, aki megvalósítja mindazt, amire képes. / R. Rolland

*

A minden lényt megkötöző erőszaktól az szabadul, aki legyőzi önmagát. /Goethe

*

A szép emlék csak akkor szomorú, ha a múltat akarjuk jelenné álmodni. /koma

*

Tudj szellemileg megújulni - nincs szebb ajándék az ember számára a kutúra javainál. /Tatiosz

*

Az álszerénység a hiúság legnagyobb ravaszsága. /La Bruyére

*

Másként illatozik a széna a szerelmeseknek és másként a lónak. / S. J. Lec

*

Ha az emberek negyedrész annyit költenének arra, hogy jót tegyenek másokkal, mint arra, hogy kárt tegyenek maguknak, nyoma sem volna a nyomornak. /Móra Ferenc

*

Az Út üres, de működését abba sose hagyja. / Lao-Ce

*

Nincs az a szabály, amelyet meg ne lehetne sérteni avégből, hogy szebbé tegyünk valamit. /Beethoven

*

Ha erőd kevés, a félúton kidőlsz - de ne feküdj le az út elején! /Kung Fu-Ce

*

Ne vágd el azt, amit kibogozhatsz. /Joubert

*

Egyszer némultam el csak. Amikor azt kérdezte tőlem valaki: Ki vagy te? /Kahlil Gibran

*

Nehéz mesterség az írás, különösen ha mesterség. /Feleki László

*

Mindenki szeretne a Mennybe jutni, de senki sem akar meghalni. /Joe Louis

*

...a művészetről nem kell beszélni. /Ruskin

*

A léleknek két szeme van: az egyikkel az Időbe néz; a másikkal az Örökkévalóság felé fordul. /Angelus Silesius

*

A mások kritikája a magunk kritikájával kezdődik. /Octavio Paz

*

A félelem a bűnök leggazdagabb forrása. /Usinszkij

*

Ha meglévő szenvedélyeinket nem tudjuk kielégíteni, mások után kell nézni. /Stendhal

*

A valóságban csak önmagunkhoz beszélünk, de néha elég hangosan, hogy mások is meghallják. /Kahlil Gibran

*

Ha nem tanulsz a hibáidból, felesleges elkövetned őket.

*

Egy okos mondás még nem bizonyít semmit. /Voltaire

*

Elkövettem az emberiség legnagyobb bűnét: nem voltam boldog. /Borges

Egyedül az önmegvalósítás az igazi születés. /Mahárisi

 

*

Elkövettem az emberiség legnagyobb bűnét: nem voltam boldog. /Borges

*

Mindig legyen egy álmunk az álmunkon túl. /Grinder

*

Ha egy dolgot érdemes megtenni, azt érdemes jól csinálni. /Angol

*

Van, hogy a könnyek mossák tisztára a mosolyokat... /koma

*

A tudás, ami nem gyarapszik naponta, naponta csökkenni fog. /Kína

szerelmes vers, szenvedélyes vers, vágy vers, születésnapi vers, névnapi vers, szülinapi vers,karácsonyi vers, köszöntő vers, vers lap hu, születésnap vers, halloween vers, szerelem vers, vers idézetek, őszi vers, halál vers, vicces vers, halottak napja vers, sms vers, sex vers, vers születésnapra, karácsony vers, a vers születése, szerelmes vers fórum, magyar vers, vers idézet, barátság vers, névnap vers, évforduló vers, vers fórum, névnapra vers, illusion vers, szomorú vers, születésnapi vers, november vers, mindenszentek vers, vers születése, halottak napi vers, házassági évforduló vers, baba vers, vers kereső, téli vers, tavaszi vers, nyári vers, vers mp3, barát vers, gyerek vers, alkalmi vers, búcsúztató vers, köszöntő, vers és próza, vers vagy próza, a vers, vers és prózamondó, csillag vers, szivárvány vers, nomád vers, szabadság vers, hit vers, lovas vers, szex vers, lovaglás vers, emlék vers, megzenésített vers, hangos vers, szavalat, hallgatható vers, elmondott vers, emlék vers, természet vers, hajnal, alkonyat, mosoly vers, szív vers, lélek vers, szonett, szonettek, szülinapi vers, születés vers,élet vers, újjászületés vers, semmi vers, végtelen vers, játék vers, dal, dalos vers, vers link, vers linkek, költők, amatőr költő, versmondó, verselő, versolvasó, amatőr vers, szép vers, játékos vers, megzenésített vers, énekelt vers, mondóka, aforizma, haiku, aforizmák, haikuk, gondolatok, napi gondolat, csók vers, érintés vers, simogatás vers, csókollak, szeretkezés vers, melankólia vers, melankólikus vers, benyomások vers, misztikus vers, misztika, ezoterikus vers, ezoterika, sámán vers, varázsló vers, varázslat, tűz vers, eső vers, vihar vers, tánc vers, rímes vers, rímek, séta vers, sétáló vers, futó vers, futás vers, gyermek vers, játékos vers, nosztalgia vers, emlék vers, álom vers, álmodás vers, érzelem vers, érzelmes vers, érzelmi vers, ajándék vers, ingyen vers, ingyenes versers, versek ingyen, szabad vers, magány vers, magányos vers, szabadság vers, remény vers, szeretet vers, éjszakai vers, Nap vers, nap vers, Hold vers, hold vers, nyugalom vers, nyugodt vers, csendes vers, boldog vers, boldogság vers, öröm vers, elmúlás vers, mindenség vers, egyetlen vers, üzenet vers, könny vers, éj vers, éjszaka vers, éji vers, amatőr költészet, költemény, amatőr költemény, friss versek, mai vers, befejezendő vers, befejezhető vers, vers játék, verses játék, köszönet vers, szikkadó vers, mosolyodért, évforduló vers, 2004 vers, 2005 vers, 2006 vers, fohász vers, montázs vers, pár szóban, néhány szóban, tűnődés vers, tünődés vers, vergődés vers, világunk, versek a világról, próféta vers, kortárs irodalom, kortárs vers, magyar irodalom, amatőr irodalom, prózák, gondolat szilánkok, ingyen vers, hangos vers,

 
Prózák és egyebek
 
Napi gondolatok, idézetek
 
Hallgasd meg!
 
Rendezvények
 
Csak egy szót!
A regisztrált látogatók, miután beléptek az oldalra, itt cseveghetnek egymással.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?