Verselő - Szerelmes vers. Születésnapi, névnapi vers. Idézetek, sms szövegek, aforizmák, mp3, könyv kiadó.
Friss
 
Vers-témakörök
 
Vers-korszakok
 
Kötetek
 
Költők
 
Látogatások
Indulás: 2005-01-05
 
Napi gondolatok 3. (sms aforizmák, idézetek)

Ide a fő oldal "Napi gondolat"-ai (egy-egy aforizma) kerülnek, miután már elmúlt az a nap, amelynek a gondolatai voltak. :-)

A gondolatok maguk mégis aktuálisak....

Már olyan sok nap eltelt, hogy kénytelen voltam egy harmadik oldalt is indítani az új gondolatoknak. de remélem lesznek még további oldalak is...

* * *

 

Ledől az ódon, változik a kor, s új élet kél a régi romvilágból./ Schiller

*

Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre./ Weöres Sándor

*

Legyünk szeretetteljesek, mert ha nincs bennünk szeretet, akkor semmi nincsen./ Tatiosz

*

Bánja a fene az elmúló éveket, Új dalok kellenek és új élvezet! Életünk nem hosszú és nem is végtelen, Kívánom: ez az év sokkal szebb legyen!/ koma

*

A dolgok hitele a szerzőben vagyon./ Sallustius

*

Mindnyájan költők vagyunk, amikor egy költőt jól olvasunk./ Carlyle

*

Ha a kis dolgokban képesek vagyunk észrevenni, megteremteni a Békét, akkor jó úton vagyunk.../ koma

*

"gondolatban kezet nyújtunk, így egymáshoz elérünk, rájövünk hogy csak "Egymásban", lehet Igaz Ünnepünk"/ koma

*

Az ember mindent látó, mindent megvilágító nap, ha szeret. De ha nem szeret, sötét lakás, amelyben füstös lámpás ég./ Hölderlin

*

Mindenki csak önmagát válthatja meg, de addig is rengeteget segíthet másoknak./ koma

*

Ha bárkit meg akarsz tartani az életben - soha ne tartsd magától értetődőnek, hogy melletted van!/ Richard Bach

*

Aki meghalni tanítaná az embereket, az élni tanítaná őket./ Montaigne

*

Ne nevesd ki a világot, ne is sirasd - hanem értsd meg./ Spinoza

*

Sokféle boldogság van az életben. De a legnagyobb talán az, amikor hosszú távollét után ismét találkozunk a szeretteinkkel./ Lodojdamba

*

Természetük révén az emberek közel állnak egymáshoz, csak szokásaik révén kerülnek egymástól távol./ Konfuciusz

*

...könnyebb a költészetet mívelni, mint felfogni./ Montaigne

*

Az író az emberiség szívéhez és értelméhez szól, minden korban mindazokhoz, akik "megértik"./ Thoreau

*

A Föld minden eleme egyetlen atom. A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye. Léted megjelenési formája az élet minden megjelenési formáját magában rejti./ Hermész Triszmegisztosz

*

A világos elme megérteti azt, amit maga sem ért meg./ Valéry

*

Nincs Múlt, amíg a könyvek élnek./ Bulwer-Lytton

*

Az öröm képessége - az életrevalóság nagy képessége./ Tatiosz

*

Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll./ Dale Carnegie

*

Megélni talán nem egyéb, mint megkölteni?/ Nietzsche

*

A legerősebb harcosoknak két fegyverük van: az idő és a türelem./ Lev Tolsztoj

*

Minden kapcsolat egyfajta szent őrület, amit nem megfejteni kell, hanem tisztelni rejtett titkait./Platon

*

Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze a szívedet./ Albert Schweitzer

*

...az író a gondolattól a kifejezés felé halad, az olvasó pedig a kifejezéstől a gondolat felé./ Speroni

*

A költő csak a fejét szeretné a mennybe emelni. A logikus az, aki a mennyeket szeretné a fejébe tömni. És az ő feje reped meg./ Gilbert Keith Chesterton

*

Mondd meg, ki csodál, s én megmondom, ki vagy./ Saint-Beuve

*

Ha elvennék tőlünk mindazt, ami fájdalmat okoz, mi maradna? / Barbusse

*

Ne igyekezz mindent megtanulni, mert akkor nem tudsz meg semmit./ Demokritosz

*

A lét tele van nagy szavakkal, ahogy tele van lelkekkel és minden léleknek megvan a maga nagy szava./ Hamvas Béla

*

Az ostoba egy jó könyvet sem ismer; az okos egy rosszat sem./ Diderot

*

Ha nem azért írunk, mert gondolkodunk, hiába gondolkodunk azért, hogy írjunk./ Vauvenargues

*

Sohasem vagyunk annyira boldogok, sem annyira boldogtalanok, mint amennyire képzeljük./ La Rochefoucauld

*

Az elemzés megöli az ösztönösséget. A mag, ha lisztté őröljük, nem csirázik és nem sarjad ki többé./ Amiel

*

A szellem számára nincs félszabadság. Vagy rabszolgának, vagy királynak kell lennie./ Rey

*

Végül minden álom megtalálja a maga formáját: minden szomjúság számára van hullám, minden szív számára szerelem./ Flaubert

*

...egy irodalmi munka sem egyszerű játéka a képzeletnek, nem elszigetelt szeszélye valamely izzó agynak, hanem a környező erkölcsök másolata, bizonyos szellemi állapot jele./ Taine

*

A balgának messze hallik a hangja, ha nevet, az okos ember meg csendesen mosolyog./ Sirák

*

A léleknek két szeme van: az egyikkel az Időbe néz; a másikkal az Örökkévalóság felé fordul./ Angelus Silesius

*

Az egyszerűség az igazság kapuja./ Lichtenberg

*

Csak így tudok verseket írni: kitépek vagy csak elengedek egy darabot a lelkemből... és nem csiszolgatom szebbre, mint amilyen.../ koma

*

Ha valaki maga nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa be mások útját./ Markusovszky Lajos

*

Kell hogy éljünk, írjunk, nevessünk és szeressünk.../ Gorkij

*

Nem az a kérdés, hogy mások tudják-e kik vagyunk. Az az igazi kérdés, hogy mi magunk tudjuk-e?/ koma

*

Senki ellen nem hiszek./ Szepes Mária

*

Nem a szem lát, nem a fül hall, nem a szív szeret, hanem Te./ Tatiosz

*

Használd a benned lévő fényt, hogy megvilágosítsd utad./ Lao-ce

*

Az ember sohasem csak önmaga: inkább kombinációja mindazoknak, akikkel valaha dolga volt./ A. S. Neill

*

Régi olvasmányaink ismétlése a legbiztosabb próbaköve a hasznos továbbképzésnek./ Hebbel

*

Bírálni könnyű - alkotni nehéz!/ Destouches

*

Azt mondani, hogy egy mű jó, de érthetetlen - ugyanaz, mintha egy ételről azt mondanánk: igen jó, csak éppen az emberek nem tudják megenni./ Tolsztoj

*

Nehéz mesterség az írás, különösen ha mesterség./ Feleki László

*

A csöndes szellem évekig tevékeny, de a finom erjedést csak az idő teszi erőteljessé./ Goethe

*

Ha valaki alacsony, azon nincs mit nevetni. Amíg talapzatra nem áll./ Ancsel Éva

*

...a költő, ha a Múzsák tripuszán ül, nem ura eszének, hanem, mint valami forrás, engedi, hogy készen ömöljön belőle mindaz, ami épp megérinti./ Platon

*

Csakis az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni./ Anatole France

*

Ha már úgyis gondolkodsz, gondolj valami nagyot./ Donald Trump

*

A szabályokat alkotni, betartani és később megszegni kell, hogy ismét újakat alkothassunk! Ez az út./ koma

*

Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni./ Lorayne, Harry

*

Bármit gondolsz, magadnak gondolod./ Tatiosz

*

Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely többet ér, mint bármi, amit a kezünkbe foghatunk. Ezt nevezem önmagunk odaajándékozásának, vagy jelenlétünk ajándékának./ Gary Chapman

*

A művészet nem ismer se előzékenységet, se jó modort; egyedül csak a hitet ismeri, mindig csak a hitet és a szabadságot./ Flaubert

*

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának./ Kodály Zoltán

*

Az emberek félnek, hogy valóra váltsák legnagyobb álmaikat, gondolván, hogy meg sem érdemlik, vagy megvalósítani nem tudják őket./ Paulo Coelho

*

Ami az erényes bölcselőt megbotránkoztatja, az a kaméleon költő számára gyönyörűség./ Keats

*

A bölcs nem kesereg azon, ami nincs, hanem annak örvend, amije van./ Démokritosz

*

Aki gondolkodik az egyben játszik is./ Szentkuthy Miklós

*

Ha a gondolatok elbuknak, jön egy szó és megmenti a helyzetet./ Goethe

*

A forráshoz csak az árral szemben lehet eljutni/ André Gide

*

Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja./ Henry David Thoreau

*

Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak, mégis ugyanaz a zene szól rajtuk!/ Kahlil Gibran

*

A hullám elcsitul, de az óceán megmarad./ Taiszen Desimaru

*

A félelem nem engedi, hogy használjuk azon eszközeinket, melyeket értelmünk bocsát rendelkezésünkre./ Daniel Defoe

*

Ostobának kell lennie annak a férfinak, aki nem veszi észre, ha egy nő boldog a közelében./ Herbert George Wells

*

A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó./ Albert Einstein

*

Az ember csak ritkán részesül abban a szerencsében, hogy olyan rendkívüli valaki kerül az útjába, aki lénye legmélyét érinti meg, s teljesen kicseréli./ James Van Praagh

*

Vaksors, véletlen? Üres és értelmetlen szavak! Inkább ezt mondhatnánk: "A Gondviselés inkognitói."/ De Maistre

*

Engem azért érdekel a jövő, mert életem hátralévő részét abban szándékozom eltölteni./ Kettering

*

Olykor az, akire azt hinnéd, hogy megadja neked a kegyelemdöfést, ha már a földön fekszel, egyike azon keveseknek, akik segíteni fognak neked felállni./ Paulo Coelho

*

Az illat mindig megmarad a rózsát adó kézben./Hada Bejar

*

Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük./ Zig Ziglar

*

A történelemben a véletlenek különös ajtókat tudnak kinyitni a jövőbe. És ha kinyílik egy ilyen ajtó, akkor be kell lépni rajta./ Voltaire

*

Az adásnak önmaga az isteni jutalma./ Szent Ferenc

*

Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni./ Alfred Capus

*

A legnagyobb boldogság az életben a tudat, hogy szeretnek minket- szeretnek azért, amilyenek vagyunk, vagy inkább annak ellenére, amilyenek vagyunk./ Victor Hugo

*

Az, amit pontosan meghatároztak, elrendeztek, adatszerűen feldolgoztak, sosem elegendő a teljes igazság megragadásához: az élet mindig túlcsordul minden serleg peremén./ B. L. Paszternak

*

Ha az önzés az egyén rendkívüli érdeklődését jelenti önmaga iránt, akkor az önzés elengedhetetlen a tartalmas és boldog élethez./ Arnold Bennett

*

A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag./ Gárdonyi Géza

*

Meg kell ismernünk önmagunkat: még ha nem segít is hozzá bennünket az igazság megtalálásához, legalább arra jó, hogy rendet teremtsünk az életünkben, márpedig ennél nincsen helyesebb dolog./ Blaise Pascal

*

A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit./ Kahlil Gibran

*

Barátaid jobban ismernek téged találkozásotok első percében, mint ahogy ismerőseid megismerhetnek ezer év alatt./ Richard Bach

*

Minden újszülöttnek születése pillanatában a fülébe súgnak egy szót, amely csak az övé. Életünk nem más, mint lázas kutatás, hogy feltárjuk e szó értelmét./ Romano Guardini

*

Meghitt világomat saját mitológiám sárkányai védik./ Salvador Dalí

*

Az a sok festett válaszfal, amit az ember maga és a valóság köze állít - a történelem, a vallás, a kötelesség, a társadalmi helyzet -, mind illúzió, ópiumos fantáziaszülemény./ John Fowles

*

Számomra az írás ott kezdődik, amikor gyermekmódra semmit vagy szinte semmit se "értek" abból, ami lenyűgöz./ Pilinszky János

*

Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói./ Alphonse Karr

*

Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk./ J. Krishnamurti

*

A véletlen nem részesíti az embert jóban vagy rosszban, csupán alkalmat ad neki ezekre./ Epikurosz

*

Légy hasonló az égen szálló madárhoz, aki a törékeny gallyakon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében./ Victor Hugo

*

Minden fal egy ajtó./ Ralph Waldo Emerson

*

Attól, még hogy orvos vagy, beteg is lehetsz. Attól még, hogy bíró vagy, bűnös is lehetsz. Attól még, hogy ember vagy, boldog is lehetsz!/ Fodor Ákos

*

Életünkben leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valaki, aki rábír, hogy megtegyük, amire képesek vagyunk./ Ralph Waldo Emerson

*

A lét csak csaló kép, nem oszt, nem szoroz, hisz egyként elillan, mi jó, s mi rossz./ Firdauszi

*

Minden igaz művész legalább négy ember: egy lángész, egy ostoba fajankó, egy szent és egy szerencsétlen börtöntöltelék drámai megtestesítője./ Pilinszky János

*

Miután a pillangó szárnyat bontott, soha többé nem változhat vissza hernyóvá./ Colin Wilson

*

A kor nem véd meg a szerelemtől, de a szerelem bizonyos fokig megvéd a kortól./ Jeanne Moreau

*

A világ leglassúbb folyamata: az érzés megváltoztatása a gondolat által./ Osvát Ernő

*

Írásban az eszmék rendezettsége fontosabb a mondatok csiszoltságánál./ Barbilian, D.

*

Vak éji denevérként repdeső lelkem meghalt, és fehér, szabad, fény felé szálló madárnak támadott fel./ Szepes Mária

*

Ha nem örülsz az apró dolgoknak, akkor igencsak szomorú ember lehetsz./ Karen McCombie

*

A titokzatosnál nincs csodálatosabb. Alapvető érzés ez, ott áll az igazi művészet és az igaz tudomány bölcsőjénél. Aki nem ismeri, aki nem tud többé csodálkozni és nem érez meglepetést, az olyan, akár a halott, akinek lezáródott a szeme./ Albert Einstein

*

Az élet csak egy pillanat. De ez a pillanat elég, hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk./ E. Bersot

*

Egy műnek a való értékét csak maga a mű mondhatja el, mások csak beszélhetnek róla./ Egry József

*

Gyakran érzem, hogy túlságosan távolra nézünk, amikor csodákat keresünk... ha pedig orra bukunk egyben, akkor még bosszankodunk is.../ koma

*

Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni./ Marcus Aurelius

*

Amit leírok az annak a pillanatnak a "verse"... miért változtatnám meg egy másik pillanatban.../ koma

*

Ne rohanj, és ne emészd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a virágok illatát!/ Walter Hagen

*

Amennyire képesek vagyunk felismerni, az emberi létnek az az egyetlen értelme, hogy világosságot gyújtson a puszta létezés sötétségében./ Carl Gustav Jung

*

Sosem tudhatjuk, mi lesz abból, ha megváltoznak a dolgok. És azt talán tudjuk, hogy mi lesz abból, ha semmi sem változik?/ Elias Canetti

*

Minden nagy találmány, minden nagy mű annak az eredménye, hogy a gondolatok és a tettek felszabadulnak a rutin zsarnoksága alól./ Arthur Koestler

*

A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával./ Patricia Clafford

*

Gyógyítani annyi, mint egésszé tenni. Ami egész, az nem tökéletes, hanem teljes./ Carl Gustav Jung

*

Nem minden vándorút céltalan./ J.R.R. Tolkien

*

Akkor légy boldogtalan - ha téged ez tesz boldoggá!/ Andrew Matthews

*

Ez tehát a tudomány első rákfenéje, amikor az emberek a szavakat és nem azoknak a lényegét tanulmányozzák./ Francis Bacon

*

Aki ma a holnapé akar lenni, csak azt éri el vele, hogy holnapután a tegnapé lesz./ Hermann Lübbe

*

Ha tudomásul veszed, hogy nem vagy a világ csodája, mindenki megbecsül majd./ Clive Staples Lewis

*

Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket./ Molnár Ferenc

*

Újra kell kezdeni mindent, – minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, – minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet, – kezünket mindenkinek újra odanyújtani./ Váci Mihály

*

Ne légy szomorú, ha búcsúzni kell. Búcsúra szükség van az új találkozáshoz./ Richard Bach

*

Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig.. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik; legyen gyönyör, halállá válik…/ Hamvas Béla

*

Hosszú idő megfiatalodni./ Pablo Picasso

*

Szél vagy zápor talán, vagy egyszerűen az, hogy létezel mozdítja meg itt és most a világot./ Pilinszky János

*

Ha annak a végére érsz, amit tudnod kellett, ott állsz annak a kezdetén, amit érezned kellene./ Kahlil Gibran

*

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába./ Chamfort

*

Mindazt, amit másoknak adsz, önmagadnak adod./ Anthony De Melo

*

Minden amire szükséged van, mélyen benned él és várja, hogy megmutatkozhasson. Csak maradj csendben és adj időt, hogy ami belül van, megtalálhasson téged./ Caddy, Eileen

*

Keresd meg a határaidat és haladd meg őket!/ Lynn Strickland

*

 

 
Prózák és egyebek
 
Napi gondolatok, idézetek
 
Hallgasd meg!
 
Rendezvények
 
Csak egy szót!
A regisztrált látogatók, miután beléptek az oldalra, itt cseveghetnek egymással.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?