Verselő - Szerelmes vers. Születésnapi, névnapi vers. Idézetek, sms szövegek, aforizmák, mp3, könyv kiadó.
Friss
 
Vers-témakörök
 
Vers-korszakok
 
Kötetek
 
Költők
 
Látogatások
Indulás: 2005-01-05
 
Napi gondolatok (sms aforizmák, idézetek)

Ide a fő oldal február 07-én indult, "Napi gondolat"-ai (egy-egy aforizma) kerülnek, miután már elmúlt az a nap, amelynek a gondolatai voltak. :-)

A gondolatok maguk mégis aktuálisak....

*

Már olyan sok nap telt el, hogy ez az első oldal megtelt, így "kénytelen" voltam egy újabb, 2. oldalt is indítani, de remélem lesz még következő is...

*

A tudás, ami nem gyarapszik naponta, naponta csökkenni fog. /Kína

*

Írni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk felett. /Ibsen

*

Az anyagi és a szellemi világ mozgásrendszere egységet képez. /Fourier

*

Az emlékezés a találkozás egyik formája. /Kahlil Gibran

*

A távollét csökkenti a kis szenvedélyeket és növeli a nagyokat; mint ahogy a szél kioltja a gyertyát és fellobbantja a tüzet. /La Rochefoucauld

*

A festő lelket önt az alakba, a költő alakot ad az érzésnek vagy gondolatnak. /Chamfort

*

A legnagyobb ajándék a tudás. A legnagyobb erő a gondolatokon való uralkodás./Yesudian

*

A kishitűség és a csüggedés nem sorsod sanyarú voltából, hanem a kedély gyengeségéből fakad. /Szent Chrysostomus

*

A képzelet a lélek szeme. /Joubert

*

Sosem gondolok a jövőre. Úgyis mindjárt itt van. /Einstein

*

Az élet egy egyszerű láng és mindannyiunkat egy testünkben égő, láthatatlan Nap éltet. /T. Browne

*

Az ész nem ismeri a szív érdekeit. /Vauvenargues

*

Akiben a legtöbb a vágyódás, az él a legtovább. /Kahlil Gibran

*

Gazdag, akinek szép emlékei vannak. Boldog, aki szépen tud emlékezni. /koma

*

Az idő igaz, s eldönti, ami nem az. /Petőfi

*

Sokáig kell élni ahhoz, hogy fiatal maradjon az ember. /Picasso

*

A művészet a szabadok kiváltsága. /Caudwell

*

A költészet örömből, fájdalomból és csodából áll össze - no és pár adalék kerül hozzá a szótárból. /Kahlil Gibran

*

A legnehezebb út tőlünk, Hozzánk vezet. /koma

*

Írni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk felett. /Ibsen

*

Mihelyt bízol magadban, élni tudsz. /Goethe

*

Ami mélységben hiányzik a szónoknak, azt hosszúsággal pótolja. /Montesquieu

*

Bölcsen gondolkodni és értelmetlenül cselekedni - emberi dolog. /A. France

*

A teljesség megbomlásának fő-formája, hogy nő és férfi lesz belőle. /Weöres Sándor

*

A művészet a kimondhatatlan tolmácsa. /Goethe

*

Csak az úton lévő érkezhet meg valahová. /koma

*

Hogyan nyithatnám fel a szívemet, összetörés nélkül? /Kahlil Gibran

*

Nem mindenki muzsikus, akinek hangszere van. /Varro

*

Az élet rövid, a művészet hosszú. /Démokritosz

*

Nem akadtam még olyan emberre, akitől nincs mit tanulni. /Vigny

*

A rózsa akkor is rózsa, ha nem tudja, hogy ez a neve. /Samuel Butler

*

A mosoly a legerőteljesebb az arc összes gesztusai közül. /Allan Pease

*

Testünk a kert, akaratunk a kertész. /Shakespeare

*

Az ember Isten legszebb himnusza. /A. France

*

Mindenki legyen elég bátor ahhoz, hogy meggyőződése legyen! /Humboldt

*

Az ember kötelessége csak ott érhet véget, ahol a lehetetlen kezdődik. /Pasteur

*

Minden olvasmányunk magot hint el bennünk, amely kicsírázik. /Renard

*

A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. /Arisztotelész

*

A nagy erényeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyőznek. /Chamfort

*

Az ember a lét pásztora. /Heidegger

*

Egyszer némultam el csak. Amikor azt kérdezte tőlem valaki: Ki vagy te? /Kahlil Gibran

*

Szamárság feladni a reményt. Azonkívül bűn is. /Hemingway

*

Külön világ az ember, mindenki egy új kísérlet. /Eminescu

*

Mindannyian költők vagyunk, amikor egy verset jól olvasunk. /Carlyle

*

Ha rokon a lelkünk, kell, hogy összetalálkozzunk. /Emerson

*

Nagyon sokat kell elvenni egy képből, hogy ne legyen üres. /Egry József

*

A lét tele van nagy szavakkal, ahogy tele van lelkekkel és minden léleknek megvan a maga nagy szava. /Hamvas Béla

*

A művész igazi hitvallása: eljuttatni a fényt az emberi szív mélyére. /Romain Rolland

*

A fák költemények, amelyeket a föld az égnek ír. /Kahlil Gibran

*

A festészet néma költészet: a költészet beszélő festészet. /Keószí Szimónidész

*

Az álom nem képzelet, hanem a valóság más nézőpontból. /koma

*

A könyvégetők művelt emberek, tisztában vannak az irodalom jelentőségével. /Feleki László

*

Nagy dolog az akarat, de a jóakarat sem lebecsülendő. /Feleki László

*

A gyermek első sóhaja a szabdságnak szól. /Vauvenargues

*

A szél gyűjti össze a felhőket és a szél oszlatja szét őket. Az elme kötelékeket teremt és meg is szabadít tőlük. /Sankarácsaria

*

Még mindig jobb fölöslegeseket tudni, mint semmit. /Seneca

*

A művészet egy lépés a természettől a végtelen felé. /Kahlil Gibran

*

Mihelyt a művész zseninek érzi magát, vége a művészetének. /Renoir

*

A zene által percekig betekinthetünk a végtelenségbe. /Thomas Carlyle

*

Mi van az ember hatalmában? Csak a lelke. /Márai Sándor

*

...az ormokra nem hívják az embert: oda fel kell kapaszkodni. /Manet

*

A bölcsesség nem a fejünkben, hanem a szívünkben rejlik. /Taitosz

*

A humortalan pedagógusnál nincs veszedelmesebb. /Hermann István

*

A sors kézenfogva vezeti az engedelmest, de hajánál fogva hurcolja a vele ellenkezőt. /görög

*

Vannak olyan alig észrevehető igazságok, hogy fölfedezésük már-már alkotásnak számít. /Blaga

*

Akit nem szeretnek - mindenütt egyedül van. /George Sand

*

Ha valaki nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa meg mások útját. /Markusovszky Lajos

*

De vagyunk-e azok, amik lehetnénk? /Karinthy Frigyes

*

Miért azon kesergünk, hogy elmúlt? Miért nem annak örülünk, hogy volt? /koma

*

Minden véletlen ezen a világon, feltéve, hogy azt a törvényszerűséget nevezzük így, amelyet nem ismerünk. /Fontenelle

*

Jól teszed, ha útnak indulsz; tűzz ki magad elé úti célokat, de mindenek előtt érkezz el önmagadhoz. /Seneca

*

Ó, természet! Milyen szép is egy káposzta! /Renard

*

Az emberek túl sok valóságot nem bírnak el. /T. S. Eliot

*

Jegyzetek egy vershez: akárha anatómiai felolvasást tartanánk egy sülthöz. /A. W. Schlegel

*

Mond meg, mivel töltöd az időt és megmondom ki vagy! /Andersen

*

Milyen csúnya az élet! Ha az ember egyszer valami gyengédségre akad benne, s átengedi magát neki, akkor ez bűn, és később drágán fizet meg. /Maupassaut

*

A boldogság nem gondok és szomorúság nélküli élet, a boldogság a lélek állapota. /Dzserzsinszkij

*

Minden ember annyit ér, amennyit önmagán dolgozott. /Leonov

*

Magam vagyok a láng és magam vagyok a száraz gally, az egyik részem felemészti a másikat. /Kahlil Gibran

*

A szeretet és a gyűlölet tükre által látod magad a legtisztábban. /Taitosz

*

A zene és a költészet egytestvérek. /Paganini

*

Hogyan várhatod, hogy kinyíljon a virág a kezedben, ha egy vulkán izzik a szívedben. /Kahlil Gibran

*

Az igazságot nem ismerem, következésképpen hogyan is hazudhatnék? /Gorkij

*

Az első és legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni. /Clemenceau

*

A mű megváltoztatja alkotóját. /Valéry

*

Miért akarsz másnak látszani, ha önmagad is lehetsz? /Juvenalis

*

Hazám a világ, vallásom a jó cselekedet. /Paine

*

Testünk a kert, akaratunk a kertész. / Shakespeare

*

Vannak gondolataim, amelyeket még magamnak sem vallok be. De ezeket úgyis ismeritek. /Stanislaw Lem

*

Szeretetre születtem. /Szophoklész

*

„Megbántottak, megsértettek, legyőztek, kifosztottak.” Aki így gondolkodik, nem szabadul meg a gyűlölettől. /Dhammapada

*

Aki az embereknél eredményt akar elérni, kell hogy szeresse őket. /Spurgeon

*

Semmiféle költemény nem lehet oly nagy, oly nemes és valóban méltó a költemény névre, mint az, amelyet csakis azért a gyönyörűségért írtak, hogy költeményt írjanak. /Baudelaire

*

Akit nem szeretnek - mindenütt egyedül van. /George Sand

*

Egy gyermekből bárki tud sírást kiváltani, mosolyt azonban csak a kivételezettek! /koma

*

Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. /Horatius

*

Miért írok? - Mert nem tehetek másként. /Romain Rolland

*

A művész vagy saját életét leheli alkotásaiba, vagy puszta bábokat farigcsál, babákat öltöztet. /Anatole France

*

Csak az éjszaka ösvénye vezet a hajnalpírhoz. /Kahlil Gibran

*

Férfi csak az, aki nem cselekszik a jelleme ellenére. /Márai Sándor

*

Szeretni merj: ki így akarja, Isten az. /Euripidész

*

Nagyon butának kell ahhoz lenni, hogy ne tudjunk róla. /Feleki László

*

Aki gyenge, nem tud őszinte lenni. /La Rochefoucauld

*

Az élet értelmét nem keresni kell, hanem nekem kell értelmet adni az életnek. /Palotai Erzsi

*

Csak a saját árnyékodat látod, ha a Napnak hátat fordítasz. /Kahlil Gibran

*

Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak. /Oscar Wilde

*

Ahol több az érzés, több a szenvedés is! /Leonardo da Vinci

*

A zene és a költészet egytestvérek. /Paganini

*

Nem arra törekszem, hogy igazam legyen, hanem arra, hogy igazat mondjak. /Rolland

*

Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon. /Tatiosz

*

A művészetben csak az közvetlen, aki őszinte. /Joubert

*

Az ész és a szabadság összeférhetetlen a gyengeséggel. /Vauvenargues

*

A valóság meglátásához kell csak nagy képzelet. /Osvát Ernő

*

Elkövettem az emberiség legnagyobb bűnét: nem voltam boldog. /Borges

*

Gondolj a végtelenre - és az emberre gondoltál. /Tatiosz

*

Az a mű, melyet olvasnak: él. Az a mű, melyet másodszor is elolvasnak: megmarad. /Dumas

*

A könyveket az író válla fölé hajolva kell olvasnunk. /Valéry

*

Az élet csak álom...., de nem a halál a felébredés! /koma

*

Ha egy férfi keze megérinti egy nő kezét, mind ketten az örökkévalóság szívét érintik meg. /Kahlil Gibran

*

Az ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világban véghezvitt. /Mohamed

*

Egy írót meg lehet ismerni abból is, aminek megírását nem engedi meg önmagának. /Dalcsev

*

Ha azt látod csak, amit megvilágít a fény és azt hallod csak, amit a hang közöl veled, úgy a valóságban sem látni, sem hallani nem tudsz. /Kahlil Gibran

*

A rabszolgának csak egy ura van; a nagyravágyónak annyi, ahány ember elősegítheti a felemelkedését. /La Bruyere

*

Minden változik, de semmi sem semmisül meg. /Ovidius

*

A legnehezebb nem fékezni a kezet versíráskor és fékezni egy-egy elhamarkodott döntéskor. /koma

*

Az ember igazi élete időn, téren kívül megy végbe. /Tolsztoj

*

Ami lehetne, az elrontja nekem azt, ami van; s aminek lennie kellene, attól elemészt engem a szomorúság. /Amiel

*

Az ihlet mindenütt magánosságot teremt maga körül. / Emerson

*

A lélek tükrében az értelem nem lát tisztán. /koma

*

Nemcsak Odüsszeusz a beszédnek mestere; Szükség a dadogót is szónokká teszi. /Euripidész

*

Az ember élete haladás, nem állomás. /Emerson

*

Cseppben a tenger, versben az ember. /koma

*

A férfiak összes észokai nem érnek föl a nők egyetlen helyes megérzésével. /Voltaire

*

Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása. /Robert Schumann

*

Gyakran, mintha az Univerzum tükröződne bennünk, de amikor belenézünk a Mindenség tükrébe mégsem látunk semmit. /koma

*

Ugyanazon férfi az egyik asszony mellett gyáva bölcs, a másik mellett eszeveszett hős. /Jókai

*

Van olyan pillanat, amikor minden megszűnik, csak a szerelem létezik. Ilyen volt a Teremtés pillanata is. /koma

*

Angyal azt mondja: égi öröm; ördög azt mondja: pokoli kín; ember azt mondja: szerelem. /Heine

*

Az igazság szép és rendíthetetlen, barátom; de úgy látszik nem könnyű erről az embereket meggyőzni. /Platon

*

Csak másképpen szabad írni. Ha lehet, a saját hatásunkat is kerüljük el! /Feleki László

*

A legtöbb tanító bölcsessége arra korlátozódik, amit mások gondoltak és mondtak. /Eckartshausen

*

Időnként vissza kell térnünk, jó ha addig sem felejtjük el, hogy hova. /koma

*

Azok a gondolataink a legjelentősebbek, amelyek ellentmondanak érzelmeinknek. /Valéry

*

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. /Jézus (János 13. 34-35)

*

...körbe-körbe egy spirál útjain, de szűkül a kör, egyszer végetér a görbe... /koma

*

Aki sokáig botorkál a sötétben, az hajlamos a szentjánosbogarat is lámpásnak hinni. /koma

*

Amikor magunk mögött hagyjuk az örömöket, elnyerjük az üdvösséget. A vágy volt az eszköz; a vágy a korlát. /Aurobindo

*

Hamarabb eljön az, amitől félsz, mint az, amit remélsz. /Publilius Syrus

*

Ha a boldogság rendszeresen csak álmodott, a mosoly erőltetett lesz. /koma

*

Gyakran akarunk gátakat ledönteni és utakat választani. Pedig az út választ, a gát pedig eltűnik. /koma

*

Életünk napjai közül egyik sem annyira kárbaveszett, mint az, amelyen nem nevettünk. /Chamfort

*

Okos, aki érti az embereket; aki önmagát érti: ihletett. /Lao-ce

*

Ha egyenesen állsz, ne törődj vele, hogy árnyékod görbe. /Pi-Jen Lu

*

A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. /Hérakleitosz

*

Az emberek inkább kaphatók nagy cselekedetekre, mint jókra. /Montesquieu

*

Az ember mindig a távolodó boldogság után néz és nem a közeledőt figyeli... pedig lehet, hogy a kettő ugyan az.... /koma

*

Másodszor születtem, amikor megbékélt lelkem és testemmel szövetségre lépett. /Kahlil Gibran

*

Néha annyira elveszünk a saját világunkban, hogy egyetlennek képzeljük. Lehet, hogy az is... de az biztos, hogy így az is marad.... A tojás falait össze kell törni a fiókának, hogy élni tudjon. /koma

*

Nem a vers ritmusa, rímei, a kifejezések vagy más formai jegyek érintenek meg, hanem az érzések amelyek kiszabadultak belőled a vers írásakor, vagy olvasásakor. /koma

*

Amikor az emberiség megtanult beszélni, elfelejtette az önálló gondolkodást. /Karinthy Frigyes

*

Csak a bohóc ismeri igazán a fájdalmat. /koma

*

Az az író, akit a leggyakrabban kell olvasnunk, hogy hibáinkat levetkőzzük, mi magunk vagyunk. /Renard

*

Ha lesz valaki aki számára szép emlék leszel, akkor nem éltél hiába. /koma

*

Létezik-e nagyobb hiba, mint mások hibáinak a számon tartása? /Kahlil Gibran

*

Az emberek egymásért születtek. Vagy tanítsd, vagy tűrd hát Őket. /Marcus Aurelius

*

Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen hang mindent elsüketít. Egyetlen szó mindent eltakar. Mégis: érzésen, halláson, beszéden át vezet az út. /Weöres Sándor

*

Aki nő számára ír, szivárványba mártsa tollát és lepkeszárny hamvával porozzon. /Diderot

*

Minden szó annyit ér, amennyi gondolatot, érzést az olvasóból kivált. Az érték nem a szavakban, hanem benned van! /koma

*

A szó elrepül, de szerencsére nem minden írás marad meg. :-) /Feleki László

*

Az élet alapköve az önbizalom. Ha ezt eltávolítod, széthullik az élet. /Yesudian

*

Amikor két lélek egymásra talál, kicsit szilárdabb lesz a Mindenség. /koma

*

A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi saját édességét. /Weöres Sándor

*

Megvetem azokat, akik semmit sem remélnek és semmitől sem félnek. /France

*

Akiben a legtöbb a vágyódás, az él a legtovább. /Kahlil Gibran

*

Mondd, hogy:"Én vagyok Én!" S mialatt ezt mondod, érezd is kicsi életedben a nagy Én leheletét. /Rückert

*

Hogy lehet, hogy ez itt a Pokol és Te mégis Angyallá változol? /koma

*

Legtitkosabb könnyeink sosem jutnak el a szemünkig. /Kahlil Gibran

*

...a költőnek inkább a történet, mint a versforma mesterének kell lennie... /Arisztotelész

*

Van, hogy a könnyek mossák tisztára a mosolyokat... /koma

*

Sok költő jobban szereti, ha csodálják, mint ha megértik. / Feleki László

*

...az ember hasonlóvá válik ahhoz, amiben gyönyörködik... /Platón

*

A költő olykor értelmesen is írhat. /Renard

*

Csak akik szívükben titkot hordanak, képesek megérezni szívünk titkait. /Kahlil Gibran

*

Mindenki pokollal táplálkozik, még akkor is, ha menny felé növekszik. /Weöres Sándor

*

Gondolkodásunk mindig az a kő, amelyben a költészet elbotlik. /Kahlil Gibran

*

Távoli víz nem olthatja a közeli tüzet. /Pi-jen Lu

*

Aki tanít, az kétszeresen tanul. /Joubert

*

Aki tiszta fény, s a világossághoz folyton visszatér, nem éri veszély:az állandóságban él. /Lao-ce

*

A balszerencsét nem síratni kell, hanem legyőzni. /Cicero

*

Zuhanni jó! Csupán a megérkezésben van némi kockázat. /koma

*

Megvívtam saját harcaimat és megkötöttem saját békéimet. /koma

*

Akinek nincs jelleme, nem ember: tárgy. /Chamfort

*

Nincsenek elmúlt, utolsó pillanatok, csak elszalasztott pillanatok vannak. /koma

*

Az erő igazi jele az uralt tett! /Yesudian

*

Saját fájdalmunkat csak az enyhítheti, ha másokén akarunk könnyíteni. /koma

*

A mű mindig készen van, a kérdés csak az, képesek vagyunk-e "megalkotni"? /koma

*

A dal és a szerelem, ha a lélekből fakad, kortalanok. /koma

*

A teknősbékák az utakról többet tudnak mesélni, mint a nyulak. /Kahlil Gibran

*

Hogy szerelmes vagy, az nem ok arra, hogy szeressenek. /Taine

*

Az igazi férfi azt, amit helyesnek ítél, cselekszi akkor is, ha nehézséggel, akkor is, ha bajjal jár, azt pedig, mit helytelennek tart, nem teszi akkor sem, ha pénzzel, akkor sem, ha gyönyörrel, akkor sem, ha méltósággal volna összekötve. /Seneca

*

Adni nagyobb hatalom, mint elvenni. /koma

*

Az embereket a szenvedélyek tanították meg az értelemre. /Vauvenargues

*

Maga még nem filozófus? Sebaj! Csak az akarjon lenni! /Bartók

*

Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint ahogy cáfolom a hamisat. /Cicero

*

Adni nagyobb hatalom, mint elvenni. /koma

*

Merj gondolkozni! /Horatius

*

Ha szakálluk hosszáról akarjuk megítélni a filozófusokat, igazságosabbak vagyunk, ha a bakkecskének adjuk az elsőséget. /Lukianosz

*

A szeretet, amely állandóan nem újul meg, végül meghal. /Kahlil Gibran

*

Az igazán nagy ember nem uralkodik senki felett, de rajta sem uralkodik senki. /Kahlil Gibran

*

A Legmagasztosabb Gondolat mindig örömöt tartalmaz. A Legvilágosabb szavak mindig igazságot tartalmaznak. A Legnagyszerűbb Érzés pedig az, amit ti szeretetnek neveztek. /N. D. Walsch

*

"Én vagyok a változó és én vagyok a változatlan." Aki nem tudja: a teremtést méltán kegyetlenségnek érezheti. /Weöres Sándor

*

Az ember gondolkodik, tehát vagyok - mondja a Világegyetem. /Valéry

*

A vers nem vélemény, amit kimondunk, hanem dal, mely egy vérző szívből, vagy egy mosolygó szájból fakad. /Kahlil Gibran

*

A szivárványhíd az egyetlen, ahol angyalok és ördögök úgy járnak-kelnek, hogy alig lehet szétismerni őket. /Weöres Sándor

*

Az első gondolata az Istennek egy angyal volt. Az Isten első szava pedig egy ember. /Kahlil Gibran

*

Távolról a Nap is csak egy kicsi csillag. /koma

*

Akkor vagyunk boldogok, amikor nem keressük a boldogságot. /koma

*

A meghitt együttélésből születnek a leggyengédebb barátságok és a leghevesebb gyűlöletek. / Rivarol

*

A legcsodálatosabb, önműködő, elektronikus szerkezetű, örökfényű tollal is lehet szamárságokat írni. /Feleki László

*

Egy emlék lehet kincs és lehet szilánk... csak rajtad múlik, hogy mivé válik, ha elteszed. / koma

*

Semmiben sem lelhetünk költészetet, ha nem hordozzuk önmagunkban. /Joubert

*

Az uralkodó szenvedély kioltja a lelkünkből a többieket, mint ahogy a nap sugarainak ragyogásában eltünnek a csillagok. /Chateaubrian

*

A beteljesülés a férfi számára a vég, a nő számára a kezdet. /Rey

*

A versem - a lelkem... /koma

*

Hogy mennyire nem ismerjük önmagunkat, azt akkor mérhetjük fel, amikor újra elolvassuk, amit írtunk. /Valéry

*

Ugyanazokból a téglákból épülhet börtön vagy templom is. /koma

*

Tanulni annyi, mint rájönni, mi az, amit már tudsz. Cselekedni annyi, mint megmutatni, hogy tudod. Tanítani annyi, mint másokkal tudatni, hogy ők is éppúgy tudják, mint te magad /R. Bach

*

Minden véletlen ezen a világon, feltéve, hogy azt a törvényszerűséget nevezzük így, amelyet nem ismerünk. /Fontenelle

*

A zűrzavar tesz rabszolgává minket. A ma zűrzavara eltékozolja a holnap szabadságát. /Amiel

*

Jó ha vannak emlékeid, de nagyon rossz, ha csak emlékeid vannak. /koma

*

A legerősebb szeretetet a szenvedély tüzében kovácsolják. /koma

*

A testet öltött formák tengervíz cseppjeiként függenek össze és együttesen alkotják a külső világot. /Mahájána

*

Álmodjuk az életet vagy éljük az álmokat... ugye nem ugyanaz! /koma

*

A világ csak akkor lehet jó és tiszta, ha életünk is jó és tiszta. Légy hát tiszta és nyugodt, a zaklatott lélek nem képes visszatükrözni az önvalót. /Vivekánanda

*

A paraszt esőt remél, az utas szép időt. /Kína

*

Az élet nem tökéletes, ebben van a szépsége... miért kellene hát a versnek tökéletesnek lennie? /koma

*

Az embernek kitartóbbnak kell lennie a nehézségeknél - nincs más kiút. /Aurobindo

*

Mi a legnagyobb művészet? És mi a legegyszerűbb?

A legnagyobb művészet az önuralom, a legegyszerűbb pedig embertársainkat megbírálni. /Haich E.

*

Könnyebb ismerni az embert általánosságban, mint egy-egy embert külön-külön. /La Rochefoucauld

*

Sajnos szellemi táplálék nélkül meg lehet élni... /Feleki László

*

Amit ma teszünk, az teremti meg a jövőnket; miként árnyék a testet, úgy követ bennünket a sors törvénye. Minden embernek törvényszerűen viselnie kell önnön tettei következményeit. /Padma Szambháva

...fontos, hogy az árnyék csupán követ... Neked, Nekünk kell elől mennünk!

*

A Biblia azt tanítja: "Szeresd felebarátaidat, mint tenmagadat." Ez azt jelenti, hogy előszőr önmagunkat kell tudnunk szeretni és önmagunknak kell tudnunk megbocsátani, hogy azután valóban szeretni tudjuk felebarátainkat. /Haich Erzsébet

*

Az uralkodó szenvedély kioltja lelkünkből a többieket, mint ahogy a Nap sugarainak ragyogásában eltünnek a csillagok. /Chateaubriand

*

Hozz világosságot, és a rossz egy szempillantás alatt eltűnik. Építsd fel jellemedet és nyilvánítsd ki igaz, sugárzó, fénylő, örök-tiszta természeted és ébreszd fel ezt mindenkiben, akivel csak találkozol. /Vivekánanda

*

Amikor a leginkább szomorú és reményvesztett lesz az ember, akkor jelenik meg valami addig ismeretlen erő és elindít az újabb utak, az újabb harcok, vereségek és győzelmek felé...

*

A nagy törvény a szeretet. A szeretet hatóerő, az áthasonulás eszköze és az eggyéválás lánca. /Eckartshausen

*

Ahhoz, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata valóban érdekes legyen, gyönyörnek, emlékezésnek vagy vágynak kell egymáshoz fűznie őket. /Chamfort

...az egyik nem zárja ki a másikat...

*

A végtelen út is az első lépéssel kezdődik!

*

A léleknek nincs kora, nincs mérete... gyakran a gyermekekben lakozik a legnagyobb erő...

*

Egy gyermekből bárki képes sírást kiváltani... de mosolyt csak a kivételezettek...

*

Mi az igazi tudás? A tudottról tudni, hogy tudjuk; a nem tudottról pedig tudni, hogy nem tudjuk: ez az igazi tudás. /Kung-ce

*

Örök gyerekek vagyunk, s mindig új játékok után rohanunk. /Anatole France

*

Stendhal a Code Napoleont olvasta írás előtt, hogy egyszerű legyen a stílusa. Sajnos, vannak írók, akiknek nincs idejük olvasni. /Feleki László

*

Fejlődj és légy lépten-nyomon teremtő. A halált a halandó lélek teremti, az életet az örök lélek. /Yesudian

*

A tisztelet többet ér a hírnévnél, a megbecsülés többet ér a tekintélynél, a becsület pedig többet ér a dicsőségnél. /Chamfort

*

Előfordulhat, hogy csak az úton járó nem látja az utat és egyre csak tovább kutat?

*

Aki képes kijavítani hibáit, nem súlytja azt az ég haragja. /keleti mondás

...de honnan ismerem fel csalhatatlanul a hibáimat?

*

Némelykor az erény is boldogul; de csak nagy türelem és sok megpróbáltatás árán.

...mikor van "némelykor"?

*

Amint előrehaladunk az életben, mindinkább rájövünk, hogy a legritkább bátorság: gondolkodni merni.

...néha nagyon bátornak érzem magam...

*

Valójában minden könnycseppet önmagunkért hullatunk... Ha valaki képes másokért könnyet ejteni, az a világot is képes megváltani. /koma

*

Igazi szerencséjét mindenki úgy teremti meg, hogy függetlenné válik érzelmeitől és sorsától.

...és önmagától...

*

Az ember nem attól bölcs, hogy egyszerűen sokat beszél. Aki nyugodt, aki mentes a gyűlölettől és félelemtől, azt nevezik bölcsnek. /Dhamma-pada

Ezért van az, hogy alig akad bölcs.

*

Aki nagyon magyarkodik, az nem nagyon magyar. /Juhász Gyula

...milyen kevesen értik ezeket a szavakat....

*

Nincs az az eszköz, amelyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól. /Edison

...én meg állandóan fáradt vagyok.

*

A próféták és mind a nagy nevek,
akik töprengtek a Lét s Nemlét felett,
hol vannak õk? Fecsegtek összevissza,
s aludni tértek, mint a többiek.

Omár Khájjám, perzsa költő aki a XI. században élt

Igaza van, de mégis talán valamit változtatott minden ember a Mindenségen. A költő a verseivel hat még halála után is. Erre példának kiválóak a fenti sorok....

*

Semmiben sem lelhetünk költészetet, ha nem hordozzuk önmagunkban. /Joubert

...és a belső költészet nem feltétlenül versekben nyílvánul meg.

*

Az ész figyelmeztet bennünket arra, mit kell elkerülnünk, de csak a szív mondja meg, hogy mit kell cselekednünk. /Joubert

...néha azonban nem egy nyelven beszélünk én és a szív...

*

Meghódítjuk a Kozmoszt, harcolunk az elemekkel. Legyőzzük az ellenséget, de még mindig hátra van, hogy kivívjuk a legnagyobb győzelmet; hogy győzelmet arassunk Ő fölötte, az ismeretlen ember fölött: önmagunk fölött! /Yesudian

...és ha Őt is legyőzzük, akkor mi marad nekünk?

*

Ne építs légvárakat, amik végül szertefoszlanak a semmiben. /Szabhapatti

...már sokan fogalmaztak meg hasonlót, de azt ki mondja meg mi az a légvár?

*

Az ember nem lehet meg gondok nélkül. Sok gond, sőt gyakran temérdek gond közepette gondtalanul élni - ez az életművészet. Erre kellene nevelni magunkat. /Hilty

...vajon ezt miért nem tanúljuk meg az iskolában? Lehet, hogy nincs aki megtanítsa...?

*

Az állatvilág türelmesen vár az emberiség kihalására, mert tudják, hogy az embereket fölösleges sürgetni egymás elpusztítására. /Feleki László

...talán, ha örülnénk egymás létezésének...

*

Azoknak, akik képzelet híján valók, az a nagy gyengéjük, hogy csakis önnömagukat vélik okosnak és értelmesnek. /Vauvenargues

...milyen kevés a képzelet ebben a világban.

*

A szél gyűjti össze a felhőket és a szél oszlatja szét őket. Az elme kötelékeket teremt és meg is szabadít tőlük. /Sankarácsaria

...csak ismerni kellene elménket és tudni kellene, hogyan használjuk.

*

Semmi sincs, amit annyira meg kellene szelídítenünk, mint képzelőerőnket; ez valamennyi emberi kedélyállapot közül a legszárnyalóbb és egyben a legveszélyesebb is.

...sőt, szárnyalni önmagában is veszélyes.

*

Az igazság oldalán állok. Az igazság sohasem keveredik a hamissal. S még ha az egész világ ellenem van is, az igazságnak végül akkor is győznie kell. /Vivekánanda

...igen, győznie kell...és fog is...valamikor...

*

Minden ember önmaga foglya. /Rey

...és nincs aki megszabadítsa...

*

Ne beszélj a szeretetről: a szeretet vezérelje tetteidet és életedet.

...ennyi...

*

A könyvégetők művelt emberek, tisztában vannak az irodalom jelentőségével. /Feleki László

...nem csak a jó eszmék képesek "gyújtani"!

*

Szeretnénk megismerni az óceán hullámait, melyeken sodródunk - pedig mi magunk vagyunk ezek a hullámok. /Burckhardt

...vajon egy hullám hatalmában áll-e eldönteni, hogy merre halad és mekkora fodrot vet?

*

Szüntelenül átkozzuk az élet rövidségét, de még mindig túlságosan husszú, mert nem tudunk mit kezdeni vele. /Vigny

...talán az a baj, hogy "kezdeni" akarunk valamit vele.

*

Egyedül az önmegvalósítás az igazi születés. /Mahárisi

...milyen sokan vagyunk akik élünk, de még meg sem születtünk.

*

Sok költő jobban szereti, ha csodálják, mintha megértik. /Feleki László

...én pedig csodálkozom, ha megértenek.

*

Azért szenvedünk, mert eltávolodtunk középpontunktól. Ha felismerjük, hogy kik vagyunk és visszatérünk a középpontba, lehullik rólunk a szenvedés. /Brunton

...addig viszont csak körbe-körbe járunk... valamilyen távolságra attól a bizonyos középponttól...

*

Szelídséggel kell megszelidíteni az életet. /Renard

...szelídnek lenni...a legnagyobb feladat.

*

A bölcs és egyensúlyra törekvő természet a hernyó ellen megteremtette a madarakat, a madár ellen a rókát, a róka ellen a tigrist, az ember ellen az embert. /Feleki László

...és az ember igyekszik is megfelelni feladatának...

*

Sose búsuljatok, hogy az emberek nem ismernek benneteket; azon búsuljatok, hogy ti nem ismeritek az embereket. /Kung Ce

...a lényeg, hogy van miért búsulni? Nem. Van mit tenni!

*

Ne tégy olyat, amit nem szükséges tenned; ne kívánj olyat, amit nem szükséges kívánnod. Ez teljesen elegendő. /Kung ce

...nehéz...szinte lehetetlen, ha jól meggondolom.

*

Az ember csak kivételes esetben él száz évig, mégis ezer évre csinál magának gondokat. /Kína

...alig van különbség egy napi és ezer évi gond között.

*

Amíg mindent csak a saját álláspontunkból kiindulva szemlélünk, addig sohasem fogjuk felismerni az igazságot. /Brunton

...sokszor azt sem tudjuk, mi a saját álláspontunk.

*

Két dolgot kerülj, ó, vándor: az értelmetlen vágyakat és a test túlzott sanyargatását. /Buddha

...és hogyan döntsem el mi az értelmetlen és mi a túlzott?

*

A tudomány és az okosság a gondolatok tudatos, gyakran túlságosan is öntudatos bölcsessége. A szeretet azonban a teljes ember öntudatlan bölcsessége. /Wöhrmüller

...az öntudatlan bölcsességet azonban nem az ösztön hajtja.

*

Akik átküzdik magukat a tévedéseken és eljutnak az igazsághoz, azok a bölcsek! Akik kitartanak tévedéseik melett, azok a balgák./ F. Rückert

...de tévedés azt hinni, hogy a következetlenség, bölcsesség.

*

Született tanítvány vagyok. Minden, ami létezik, az én Mesterem. Mindenből tanulok. /Keshab

...és ahogy egyre többet tudok, egyre több a tanulni való.

*

Minden újszülött gyermek azt hozza hírül, hogy Isten még nem veszítette el a bizalmát az ember iránt. /Tagore

...és mi hogy vagyunk ezzel?

*

Vessétek el álmotokat, tétlenségeteket! ...és vessétek el fogságotok láncait! Vessétek el gyengeségteket, dobjátok el szenvedéseiteket! Az a fogoly, ki magát fogolynak hiszi és az a szabad, ki hiszi, hogy szabad. /Yesudian

...milyen egyszerű is ez...és milyen nehéz hinni!

szerelmes vers, szenvedélyes vers, vágy vers, születésnapi vers, névnapi vers, szülinapi vers,karácsonyi vers, köszöntő vers, vers lap hu, születésnap vers, halloween vers, szerelem vers, vers idézetek, őszi vers, halál vers, vicces vers, halottak napja vers, sms vers, sex vers, vers születésnapra, karácsony vers, a vers születése, szerelmes vers fórum, magyar vers, vers idézet, barátság vers, névnap vers, évforduló vers, vers fórum, névnapra vers, illusion vers, szomorú vers, születésnapi vers, november vers, mindenszentek vers, vers születése, halottak napi vers, házassági évforduló vers, baba vers, vers kereső, téli vers, tavaszi vers, nyári vers, vers mp3, barát vers, gyerek vers, alkalmi vers, búcsúztató vers, köszöntő, vers és próza, vers vagy próza, a vers, vers és prózamondó, csillag vers, szivárvány vers, nomád vers, szabadság vers, hit vers, lovas vers, szex vers, lovaglás vers, emlék vers, megzenésített vers, hangos vers, szavalat, hallgatható vers, elmondott vers, emlék vers, természet vers, hajnal, alkonyat, mosoly vers, szív vers, lélek vers, szonett, szonettek, szülinapi vers, születés vers,élet vers, újjászületés vers, semmi vers, végtelen vers, játék vers, dal, dalos vers, vers link, vers linkek, költők, amatőr költő, versmondó, verselő, versolvasó, amatőr vers, szép vers, játékos vers, megzenésített vers, énekelt vers, mondóka, aforizma, haiku, aforizmák, haikuk, gondolatok, napi gondolat, csók vers, érintés vers, simogatás vers, csókollak, szeretkezés vers, melankólia vers, melankólikus vers, benyomások vers, misztikus vers, misztika, ezoterikus vers, ezoterika, sámán vers, varázsló vers, varázslat, tűz vers, eső vers, vihar vers, tánc vers, rímes vers, rímek, séta vers, sétáló vers, futó vers, futás vers, gyermek vers, játékos vers, nosztalgia vers, emlék vers, álom vers, álmodás vers, érzelem vers, érzelmes vers, érzelmi vers, ajándék vers, ingyen vers, ingyenes versers, versek ingyen, szabad vers, magány vers, magányos vers, szabadság vers, remény vers, szeretet vers, éjszakai vers, Nap vers, nap vers, Hold vers, hold vers, nyugalom vers, nyugodt vers, csendes vers, boldog vers, boldogság vers, öröm vers, elmúlás vers, mindenség vers, egyetlen vers, üzenet vers, könny vers, éj vers, éjszaka vers, éji vers, amatőr költészet, költemény, amatőr költemény, friss versek, mai vers, befejezendő vers, befejezhető vers, vers játék, verses játék, köszönet vers, szikkadó vers, mosolyodért, évforduló vers, 2004 vers, 2005 vers, 2006 vers, fohász vers, montázs vers, pár szóban, néhány szóban, tűnődés vers, tünődés vers, vergődés vers, világunk, versek a világról, próféta vers, kortárs irodalom, kortárs vers, magyar irodalom, amatőr irodalom, prózák, gondolat szilánkok, ingyen vers, hangos vers,

 
Prózák és egyebek
 
Napi gondolatok, idézetek
 
Hallgasd meg!
 
Rendezvények
 
Csak egy szót!
A regisztrált látogatók, miután beléptek az oldalra, itt cseveghetnek egymással.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY    *****    A csillagjövõ asztrológia 2024 ben is szeretettel várja az érdeklõdõket. A horoszkóp a lélek tükre, nézz bele! BUÉK!