Verselő - Szerelmes vers. Születésnapi, névnapi vers. Idézetek, sms szövegek, aforizmák, mp3, könyv kiadó.
Friss
 
Vers-témakörök
 
Vers-korszakok
 
Kötetek
 
Költők
 
Látogatások
Indulás: 2005-01-05
 
Napi Gondolatok 5. (sms, aforizmák, idézetek)

Ide a fő oldal "Napi gondolat"-ai (egy-egy aforizma) kerülnek, miután már elmúlt az a nap, amelynek a gondolatai voltak. :-)

A gondolatok maguk mégis aktuálisak....

Már olyan sok nap eltelt, hogy kénytelen voltam egy ötödik oldalt is indítani az új gondolatoknak. de remélem lesznek még további oldalak is...

* * *

... nem lehet szórakoztatni azokat, akik önmagukat unják./ Alain

*

A tunyák és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban Isten szava nélkül maradnak./ Márai Sándor

*

Azt hiszem, mindnyájunk élete jobb lenne, ha mindig ott lenne egy könyv mindegyikünk hátizsákjában./ Gabriel Garcia Márquez

*

Tűrhető lesz minden élet, lényeged ha megmarad; elbírsz minden veszteséget, amíg az vagy, aki vagy./ Johann Wolfgang von Goethe

*

...láthatod csak ennyi vagyok, semmiség a Mindenségben./ koma

*

Az alkotni tudás kegyelem eredménye, annyi mindennek meg kell hozzá lennie, hogy sikerüljön, izgalomnak és nyugalomnak, belső csendnek és olyan feszítő indulatnak, ami édes is, meg keserű is./ Szabó Magda

*

Egy művésznek is az a legnagyobb dicsérete, ha elmerülünk az alkotásában, és megfeledkezünk az alkotóról./ Friedrich Schiller

*

Teremtsd meg magad körül az öröm légkörét, amelyből mindenki újjászületik./ Szepes Mária

*

Ha mindenki tanulna elkövetett hibáiból, korunk bővelkedne tanult emberekben./ Feleki László

*

Lét - az öröklét általunk ismert része./ Ambrose Bierce

*

Ha újraélhetném az életemet, több százszorszépet szednék./ Don Herold

*

Könnyű szerénynek lenned, amikor dicsérnek. Akkor légy szerény, amikor szidnak!/ Cholnoky Viktor

*

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben./ Weöres Sándor

*

A siker nem egyéb, mint a túlhaladott kudarcok sorozata./ Robert Merle

*

Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen./ Albert Einstein

*

Az időtlen vágy, a térnélküli összetartozás és az anyag nélküli szeretet... csak ezek léteznek./ koma

*

Mindenki csak azt érti meg, amit önmagában is megtalál./ Henri-Frédéric Amiel

*

Igazán csak az emberektől kell félnünk és ezt a félelmet csak úgy győzhetjük le, ha szeretjük őket./ koma

*

Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek mindenre és mindenkire, mintha először tenném - különösen az apró dolgokra./ Paulo Coelho

*

Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot./ Sri Chinmoy

*

Több jó ember él a világon, mint rossz. Csakhogy a rosszak nagyobb zajt csapnak./ Lina Morgan

*

Bölcsen gondolkodni és ostobán cselekedni emberi dolog./ Anatole France

*

A kultúra nem luxus, hanem élet-halál kérdése./ Hankiss Elemér

*

Az igazi bőség a jelen pillanatért és a mostani élet teljességéért érzett hála./ Eckhart Tolle

*

Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse./ Dalai Láma

*

A jövő héten nem lehet világválság, már tele van a naptáram./ Kissinger

*

Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk./ Mark Twain

*

Aki vétkezik, maga ellen vétkezik, aki igazságtalan, magával szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi gonosszá./ Marcus Aurelius

*

Ne akard megoldani a világot... Élj benne!/ koma

*

Aki másokat lekicsinyell, az sose nagy./ J. G. Seume

*

Tárd ki karjaidat a változásnak, de ne engedd el az értékeidet./ Dalai Láma

*

Sajnálom azt, aki szép szavakkal hazudik. Miért nem igazra használja szép száját?/ Euripidész

*

Hatékonyabb a szellem, mint a nyers erő./ Phaedrus

*

Soha ne kérj elnézést az érzelmeid kimutatásáért, mert ha ezt teszed akkor az igazság miatt kérsz elnézést! /Disraeli

*

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy./ Dalai Láma

*

Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más./ Horatius

*

Ne félj a tökéletességtől! Úgysem éred el sohasem./ Salvador Dali

*

Ha egy félelmet szeretnétek eloszlatni, e félelem székhelyét a saját szívetekben keressétek, és ne annak a kezében, akitől oly nagyon rettegtek./ Kahlil Gibran

*

A felebaráti szeretet az élő energiának az a legmagasabb rendű alakja, amely betölti az ember szívét, és kiáradni, adakozni törekszik./ B. L. Paszternak

*

Fény vagy te is, lobogj hát! Melegíts és égess!/ Tóth Árpád

*

Nem baj, ha lassan mész, az a fontos, hogy ne állj meg./ Konfuciusz

*

Gyakran elfelejtik, hogy néha nem kell, hogy szóljunk valamiről, elég ha valakihez szólunk./ koma

*

Az ember igazi élete időn, téren kívül megy végbe./ Tolsztoj

*

A legnagyobb kérdés nem az, kié a múlt vagy a jövő, hanem az, hogy kié a jelen.../ koma

*

Csak keveset adsz, ha saját tulajdonodat adod. Akkor adsz igazán, ha magadat adod./ Kahlil Gibran

*

A tanítás nem elveszett művészet, de megbecsülése eltűnt tradíció./ J. Barzun

*

Isten a gyümölcséről ítéli meg a fát, nem pedig a gyökeréről./ Paulo Coelho

*

Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk kitartás, és mindenekelőtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit -kerül, amibe kerül- meg tudjuk valósítani./ Marie Curie

*

Az ének szebbé teszi az életet az éneklők másokét is./ Kodály Zoltán

*

Ha hiányt érzel az életedben, töltsd meg szeretettel./ Amado Nervo

*

Talán a vágyaink a legigazabbak... Nem tudjuk befolyásolni, legfeljebb letagadni őket.../ koma

*

Mindig tudd, a dolgok egyszer történnek meg veled; a legértékesebb idő a pillanat, amelyben élsz./ Tatiosz

*

Ha az út könnyű, a cél értéktelen./ Dan Abnett

*

Tökéletesen igazuk van a filozófusoknak, amikor azt mondják, hogy az életet visszafelé kell megérteni. Arról azonban megfeledkeznek, hogy előrefelé kell élni./ Sören Kierkegaard

*

Még a legvégsőbbnek látszó dolgok sem véglegesek./ koma

*

Soha nem létezett semmiféle "azok a régi szép idők", mindig is csak a mindennapok voltak./ Kurt Vonnegut

*

Tessék tudni! A te tudásod a te hatalmad!/ Szimeonov Todor

*

Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken./Quintus Horatius Flaccus

*

Az embernek meg kell kísérelnie a lehetetlent, hogy a lehetségest elérje./ Hermann Hesse

*

Minden nap téged hív, hogy megtöltsd szívedet annyi mosollyal, amennyi csak belefér./ Douglas Pagels

*

Mihelyst társaid jó és rossz tulajdonságaival foglalkozol, rést nyitsz a szíveden, amin belép a gonoszság. Mások vizsgálata, bírálata és a velük való versengés gyöngévé tesz, majd legyőz téged./ Uesiba Morihei

*

Miután az ember túljutott egy nagy megpróbáltatáson, mélyebb megértéssel ismeri fel, hogy semmit sem veszített, csak illúziókat./ Robert Earl Burton

*

Túlságosan beleveszünk a nehézségeinkbe. Majdnem teljesen képtelenek vagyunk arra, hogy elválasszuk a kis problémákat a nagyoktól./ Frank Herbert

*

Minden nap téged hív, hogy megtöltsd szívedet annyi mosollyal, amennyi csak belefér./ Douglas Pagels

*

Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak./ John Lennon

*

A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell./ Gracián

*

Amely pillanatban csak akarsz, visszavonulhatsz önmagadba!/ Marcus Aurelius

*

Hogy valakinek a lelkében ott él-e az isteni szeretet lángja, észreveszem szavaiból. Nem amikor Istenről beszél, hanem amikor földi dolgokról szól./ Simone Weil

*

Tudás az, ami megmarad az ember agyában, miután elfelejtette azt, amit tanult. Erdey-Grúz Tibor

*

Ahogy a megbocsátás meg tudja világosítani az emberi életet, éppúgy a szeretet is képes kiterjeszteni az emberi elmét./ Sri Chimnoy

*

Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!/ Böjte Csaba

*

Az igazságtalanságot nem lehet törleszteni. A törlesztéssel csak növelni lehet./ Kornis Mihály

*

Semmi sem lehet drágább ezen a világon,mint az érzés,hogy valakinek szüksége van ránk./ D.Dors

*

Könnyebb a múlt következményének lenni, mint a jövő okának./ Ashleigh Brilliant

*

Az egyetlen igazi hiba az, amiből semmit nem tanulunk./ John Powell

*

Minél nagyobb hangsúlyt kap a technológia a világban, annál égetőbb szükség támad a művészekre és a költőkre./ John Naisbitt

*

Tíz percet is lehet jól beosztani, és lehet rosszul harminc évet./ Örkény István

*

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább./ A.de Saint-Exupéry

*

Lehetsz akármilyen nagy harcos, a vakszerencse dönti el, ki éli túl a háborút, és ki pusztul bele./ Christopher Paolini

*

Ha mindenki ugyanazt a hangot énekli, abból nem lesz harmónia./ Doug Floyd

*

Az ismeretlentől nem félni kell, hanem megismerni. Félni azután sem késő./ Wasco de Gama

*

A jövő nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül./ Epikuros

*

Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást./ Stephen Dolly

*

Az érzés egyszerű - a szó együgyű.../ koma

*

A szavakkal az a baj, hogy azt az érzetet keltik bennünk, hogy meg tudjuk értetni magunkat és meg tudjuk érteni, amit a másik ember mond. De amikor megfordulunk és szemtől szemben találjuk magunkat a sorsunkkal, rájövünk, hogy nem elegendőek./ Paulo Coelho

*

Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz. ... Ebben minden benne van./ Kung Fu-Ce

*

A boldogság nem egyéb, mint a tettek melegsége, az alkotás felett érzett megelégedettség./ Antoine de Saint-Exupéry

*

A kötelező irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem szeretné elolvasni./ Mark Twain

*

Csak maradj mindig nyugodt! Nem az számít, mi történik, hanem az, hogy mihez kezdesz vele./ Martina Cole

*

Maradj a jelenben. Semmit sem tehetsz, hogy megváltoztasd a múltat, a jövő pedig soha nem lesz pontosan olyan, amilyennek tervezed vagy reméled./ Dan Millman

*

Az egyik jele a közelgő idegösszeomlásnak az a meggyőződés, hogy a munkád nagyon-nagyon fontos./ Bertrand Russell

*

Ha nem találod az igazságot ott, ahol vagy, hol szeretnéd megtalálni?/ Dogen

*

E zene túlzeng majd minden harangot, S betölt e Húsvét majd minden reményt. Addig zöld ágban és piros virágban Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!/ Juhász Gyula

*

Tulajdonképpen az egész élet egyetlen dal, de néha nagyon nehéz énekelni, dúdolni... van, hogy meg-meg bicsaklik a hangunk... talán egy-egy vers tényleg egy-egy darabkája az élet-daloknak.../ koma

*

Ez az idő. Ez a hely. Ez a végtelenség. Itt a Paradicsom. Mindig. Mindig./ Byron Katie

*

A megértés bizony a legnehezebb folyamat... mert folyton az eszünket akarjuk használni!/ koma

*

Ha valaki keresztezi utunkat, mindig hordoz valamilyen nekünk szóló üzenetet. Véletlen találkozások nincsenek!/ James Redfield

*

Valószínű, hogy valószínűtlen is történhetik./ Arisztotelész

*

Aki ismeri az életet, az tudja, hogy milyen kevéssé lehet valakit logikus érveléssel meggyőzni. Ami a lélekben a döntő elhatározást meghozza, sokkal mélyebben járó valami, mint a logikus érvelés./ Rudolf Steiner

*

Egy optimista láthatja a fényt ott is, ahol nincs, de miért kell a pesszimistának mindig odafutnia, hogy eloltsa?/ René Descartes

*

A hangos ima általában nem Istennek szól, hanem a templom közönségének./ Moldova György

*

A tűnődés, mely fájt, vagy jólesett, s mert segítette az emlékezet, kezdte szavakká alakítani a világomat./ Szabó Lőrinc

*

Az élet nem főpróba, hanem előadás. Minden élesben megy, nincs módod javítani. Ma dől el minden, tessék komolyan venni a napjaidat!/ Moldova György

*

A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot./ Mahatma Gandhi

*

Bizonyos tekintetben mindenki maga felelős a lelki alkata kialakulásáért./ Arisztotelész

*

Sok ember túléli az életkedvét, de csak a költőt éli túl az életkedve./ Osvát Ernő

*

Sohasem szabad figyelmen kívül hagyni azoknak a véleményét akik hallgatnak./ G.B. Shaw

*

Édes átok: Utolsó napig és hajszálig Gyermek-szemmel Nézni a világot./ Ady Endre

*

Az angyalok zokogása semmit sem ér. A valódi kincs: egy ördög szemében megjelenő könnycsepp./ Josh Keegan

*

A legjobb szerző az lesz, aki szégyelt íróvá lenni./ Nietzsche

*

"Megbántottak, megsértettek, legyőztek, kifosztottak." Aki így gondolkodik, nem szabadul meg a gyűlölettől./ Dhammapada

*

Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések./ Greg Leroy

*

Ne az ellenségeidtől félj, akik megtámadnak, hanem a barátaidtól félj, akik hízelegnek./ Obregon tábornok

*

Tíz percet is lehet jól beosztani, és lehet rosszul harminc évet./ Örkény István

*

Míg magad nem váltál Ösvénnyé, nem találtad meg az Utat./ Szepes Mária

*

A legnehezebben megérthető dolog a világon a jövedelemadó./ Einstein

*

Az idő csak látszatra folyam. Inkább hatalmas táj; ami mozog, az a mi szemünk./ Wilder

*

Nagy hiba előre számítgatni egy küzdelem kimenetelét, nem arra kell gondolnunk, hogy vajon győzünk-e, vagy sem. Hagyjuk a dolgokat természetesen folyni./ Bruce Lee

*

Sima modor és hízelgő szó ritkán az erkölcs jele./ Kung mester

*

A nap lenyugvása a napkelte rózsaszínű derengését küldi előre a földteke másik oldalán./ Szepes Mária

*

Önmagunkkal vívni a legszörnyűbb viadal./ Logau

*

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben./ Abraham Lincoln

*

Amint haladsz előre, úgy teremted a saját univerzumod./ Winston Churchill

*

Egy ölelés ideális ajándék, mindenkire illik a mérete és senki sem ellenzi, ha továbbadják./ Hugo Ball

*

Amikor az ember tudatára ébred teremtő képességeinek; amikor megismeri, hogy azáltal, hogy azzal azonosítja magát, ami gondolatában és érzésében a legjobb, tulajdonképpen - a kialakuló reakció következtében - maga teremti meg azt, ami földi környezetében a legjobb.../ Dr. Paul Brunton

*

A tudat úgy létezik, mint egy fa, mint egy fűszál. Szunyókál, unatkozik./ Jean-Paul Sartre

*

A szenvedés abból fakad, hogy elvárjuk, hogy úgy szeressenek minket, ahogy elképzeltük./ Paulo Coelho

*

Békülj meg jellemeddel, s békében élsz majd testeddel is./ Hioszi Tatiosz

*

Férfi és nő között az a legszebb kapcsolat, amikor nincs köztük semmi kötelék, az akarat és a véletlen mégis egymás felé taszítja őket./ J. A. Jevtusenko

*

Szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét./ Leonardo da Vinci

*

Az élet nem tényekből és történésekből áll elsősorban, hanem gondolatok viharából, ami szüntelenül dúl a fejünkben./ Mark Twain

*

Vannak balga emberek, akik távcsővel fürkészik a messze jövő láthatárát és sopánkodnak az ott mutatkozó felhőkön, miközben figyelmen kívül hagyják a felettük ragyogó kék eget./ C. H. Spurgeon

*

Ettől a pillanattól kezdve élj a teremtés isteni örömében!/ Szepes Mária

*

Az uralkodó hatalmának rabja: minél nagyobb másokon a hatalma, annál nagyobb tébolyult rabsága is./ Fazekas István

*

A cselekedet tesz emberré, nem a szó./ Hioszi Tatiosz

*

Az igazán független gondolkodóknak nincs szükségük arra, hogy mások véleményére támaszkodjanak./ Széchenyi István

*

A legtöbb ember nem látszik hülyének, míg ki nem nyitja a száját./ Winston Groom

*

A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával./ Patricia Clafford

*

Az vagy, ami vagy. Sok minden belefér egy emberbe: tűz és hamu, lobogás és szunnyadás, kegyetlenség és megbocsátás./ Hioszi Tatiosz

*

A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék./ Eleanor Roosevelt

*

Ha mozdul a talaj, azt is viszi, aki elrugaszkodott tőle./ Sütő András

*

Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken./ Quintus Horatius Flaccus

*

Az emberek más és más utakon keresik a beeljesülést és a boldogságot. Ha nem a te utadon vannak, az még nem jelenti azt, hogy elvesztek./ H. Jackson Brown Jr.

*

Ami van, az volt is, s ami lesz, az eleve van, csak nem tudjuk./ Fekete István

*

Ha hiányt érzel az életedben, töltsd meg szeretettel./ Amado Nervo

*

Csodák csak azokkal történnek, akik hisznek bennük./ Bernard Berenson

*

Soha nem olvasok olyan könyvet, amelyikről kritikát kell írnom; az annyira befolyásolna./ Oscar Wilde

*

Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista jobban érzi magát közben./ Daniel L. Reardon

*

Ha nem tudod, hová mész, talán nem is érsz oda./ Winston Groom

*

Élet: a Teremtő szülinapi ajándéka. Az, hogy beledöglünk, csupán hab a tortán./ Soproni István

*

Minden nap téged hív, hogy megtöltsd szívedet annyi mosollyal, amennyi csak belefér./ Douglas Pagels

*

A "nem" és "igen" kurta szavak, de hosszú megfontolást kívánnak./ Baltasar Gracián

*

Egy dolog, hogy az egész világegyetem összefog, hogy megvalósulhassanak az álmaink, és más dolog, hogy teljesen felesleges kihívások elé állítjuk magunkat./ Paulo Coelho

*

Egy optimista láthatja a fényt ott is, ahol nincs, de miért kell a pesszimistának mindig odafutnia, hogy eloltsa?/ René Descartes

*

A tudat úgy létezik, mint egy fa, mint egy fűszál. Szunyókál, unatkozik./ Jean-Paul Sartre

*

A mosolyban egymásra találunk, nyelvek, kasztok, pártok felett./ Antoine de Saint-Exupéry

*

Szeretem a könyvet, mert holt betűiben benne van minden, ami elmúlt, és minden, ami lesz./ Fekete István

*

Más emberek befolyásolhatják, hogy boldog vagy-e vagy sem, de nem felelősek érte./ Stephanie Dowrick

*

Ahogy a tengerben megformálódik egy-egy hullám úgy alakul ki személyes létünk, hogy végül ismét eltűnjön a hatalmas mindenségben és helyet, lehetőséget adjon az újraformálódásnak./ koma

*

Vannak, akik olyan naprakészen és rugalmasan felejtenek, hogy nem lehet előre látni a múltjukat sem./ Ancsel Éva

*

Amit az emberek csak fényes kavicsnak vélnek, abban az ékszerész felismeri a gyémántot./ Anthony de Mello

*

Elismerés, csodálat, nagylelkűség, megbocsátás: ezek a szeretet alapjai. És a humor a védőernyő fölötte./ Stephanie Dowrick

*

Ha könnyezel, mert eltűnt a nap, eltűnnek a csillagok is./ Rabindranath Tagore

*

A párna néma jósnő, és a dolgokra egyet aludni többet ér, mint álmatlanul hánykolódni miattuk./ Baltasar Gracián

*

A világ leglassúbb folyamata: az érzés megváltoztatása a gondolat által./ Osvát Ernő

*

A fantázia vágtató csikóit el nem veheti senki, és álmaim tobzódásába senki bele nem szólhat./ Fekete István

*

Az igazság furcsább, mint a koholmány, de csak azért, mert a koholmánynak meg kell maradnia a valószerűség keretei között; az igazságnak nem./ Mark Twain

*

Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!/ H. Jackson Brown

*

Ne tekints félelemmel és viszolyogva erre a világra. Bátran nézz szembe bármivel, amit az istenek adnak./ Uesiba Morihei

*

Minden nap elhozza az új kezdet csodáját. Számos előttünk álló pillanatot szokványos napnak látunk csupán, de mindannyiunknak megadatott a lehetőség, hogy különlegessé tegyük őket./ Douglas Pagels

*

Van, akinek a lehetőség is probléma, van, akinek a probléma is lehetőség./ Csontos Márta

*

A zenének a legborzalmasabb helyzetben sem szabad a fület sértenie, hanem mindig élvezetesnek kell maradnia, tehát mindig muzsikának kell lennie./W.A. Mozart

*

Előbb-utóbb mindenkivel minden megtörténik - ha van rá elég idő./ G. B. Shaw

*

A szó a legerősebb kábítószer, melyet az emberiség feltalált./ Rudyard Kipling

*

Ahogy az abszolút kormányzatokban a Király a törvény, úgy a szabad országokban a törvénynek kell a Királynak lennie; más uralkodó nem lehet./ Thomas Paine

*

A maszk lehull, az ember marad, és a hős szertefoszlik./ Serge Gainsbourg

*

Ne gondolj a rosszra, mert a mélybe taszít. A jó gondolat ajándék, szárnyalás, magasba vágyódás - felemelkedés./ Hioszi Tatiosz

*

Ismerd meg önmagad, és tanúsíts önmérsékletet./ A delphoi Apolló templom felirata

*

Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged./ Anthony de Mello

*

...a most az egyetlen hely, ahol az élet föllelhető./ Eckhart Tolle

*

Nincs más idő, csupán a Pillanat./ A Course in Miracles

*

Mindenekelőtt ne az igazzal és hamissal törődjünk, hanem a gonosszal és a jóval, mert nem a tévedés a félelmetes, hanem a gonosz./ Joubert

*

Sosem tudtál elég nagy lenni, ha képes voltál feladni az álmodat egy idegen véleménye miatt./ Paulo Coelho

*

...a tudatosság vagy - személynek álcázva./ Eckhart Tolle

*

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ./ René–Francois–Ghislain Magritte

*

Amíg dicsérnek, gondold csak mindig azt, hogy még nem vagy a saját utadon, hanem a másén./ Friedrich Nietzsche

*

A leghosszabb, a legnehezebb és a legrejtettebb út az, ami hozzánk vezet./ koma

*

Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet! Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak./ Sarah Caldwell

*

Ha gondoskodásban, tisztaszívüségben, szeretetben részesülünk, gazdagságot és örömet teremtünk egymás számára./ Deepak Chopra

*

Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk./ J. Krishnamurti

*

Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni./ Joanne Kathleen Rowling

*

...a szépség már szárnyalt, mielőtt a szép fogalma megszületett volna a Földön, és az igazság igaz volt már kimondása előtt is./ Khalil Gibran

*

Van öröklétem? Nincs öröklétem? – Túl a téren, időn és minden káprázaton: a lét és a nem-lét ugyanaz./ Weöres Sándor

*

Hej, ha azt tudnád leírni, ami nem jut az eszedbe!/ Feleki László

*

Az ember olyan képeket lát a világban, amilyenek a fejében léteznek./ Hans Belting

*

...mert egyetlen szó is verssé válhat az olvasóban./ koma

*

Az észnek pontosan ugyanakkora hatalma van, mint a kéznek: nem csak megfogni tudja a világot, hanem megváltoztatni is./ Colin Wilson

*

Azt gondolom, hogy talán én magam vagyok a ceruza és valaki időnként megragad és rajzolni kezd. Képeket, szavakat... és ez jó!/ koma

*

A szavak már önmagukban is versek, ha van aki tudja a jelentésüket./ koma

*

Ha egy nehéz feladat elvégzésére önként vállalkozol, intenzitásfokozás lép fel benned, pszichikai energiákat generálsz, s magasabb célod hatalmas kiterjedések áramát kapcsolja tevékenységedbe./ Szepes Mária

*

Hamletet már 5000 színész eljátszotta - nem csoda, ha megőrült./ H. L. Mencken

*

Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok./ Kahlil Gibran

*

Mindnyájan nagy dolgokra törekszünk, és nem vesszük észre, hogy az élet kis dolgokból áll össze./ Frank A. Clark

*

Bizonyos értelemben az ember mindig tizenhét éves marad, és arra vár, hogy elkezdődjön az élete./ Coben, Harlan

*

Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts, és égess, Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes./ Tóth Árpád

*

Ki minek gondol, az vagyok annak.../ Weöres Sándor

*

A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedű./ Gárdonyi Géza

*

Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit -kerül, amibe kerül- meg tudjuk valósítani./ Marie Curie

*

Nem és nem! Csupán azt festetted le, ami van. Erre bárki képes. Az igazi rejtély az lefesteni, ami nincs!/ Oscar Mandel

*

Az élet maga egy idézet./ Jorge Luis Borges

*

Háború kirobbanátásra, azt hiszem mindenki képes, ám aki megtalálja a módját a béke megteremtésének, az mindenképpen tiszteletet érdemel./ Zahi Hawass

*

Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik./ Hans Christian Andersen

*

Rakott ránk nehéz terhet bőven. A tél már ott lapul az őszben, S amit cipelünk mint szentséget, Parancsra tesszük – szívünk végett./ Milan Rúfus

*

Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen./ Ady Endre

*

Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet, s ne aranyat hagyjunk./ Platon

*

A szív gyűlölni gyűlöl, csak szeretni szeret./ Lope de Vega

*

Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat fokozza./ Leonardo da Vinci

*

A boldogság más, mint az öröm. A boldogsághoz hozzátartozik a küzdelem, a tudás, a teljesítmény./ George Sheehan

*

Minden eszköz azt a célt szolgálja, hogy a belső lényeget elzáró ajtót nyissa föl./ Dr. Paul Brunton

*

Ne küzdj túl erősen. A legjobb dolgok váratlanul történnek./ Gabriel García Márquez

*

A hétköznapokat csak azért teremtették, hogy az ember a vasárnap unalmát kiheverje./ Mark Twain

*

Csak a közepes művek kifogástalanok – a nagy művek sohasem./ Lucian Blaga

*

Minden lehetőség a szíve alatt hordja a reményt./ Örkény István

*

Felébredhet bennünk az alapvető jóság, amely születésünktől fogva sajátunk./ Pema Chödröm

*

Az ember joggal érzi magát nagynak, amikor látja, hogy milyen kicsik a csillagok./ Feleki László

*

Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk: egyesüljünk arra, aminek lennünk kell./ Kossuth Lajos

*

Ha az emberek meggyőznék magukat arról, hogy mind közül a mai nap a legfontosabb, nagyobb eséllyel lehetnének boldogok./ Ana Maria Braga

*

A kis dolgok nagy helyet foglalnak el életünkben./ Anatole France

*

Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon./ Marlowe

*

Semmi sem vész el ezen a világon, egy a lélek és ezer a ruhája, s a valóság csak ez a könnyű pára./ Szabó Lőrinc

*

A szeretet éppoly problémátlan, mint egy jármű. Csak az a kérdés: ki vezeti, ki utazik, és merre visz az út./ Franz Kafka

*

Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger./ Teréz anya

*

Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan./ János evangéliuma

*

Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél!/ Paulo Coelho

*

Az írókat is felvettem a megbízhatatlanok listájára. Csak kitalálják a dolgokat./ David Mitchell

*

Az idő valójában nem létezik (legfeljebb a jelen mint határvonal), mégis alá vagyunk vetve neki. Ez a sorsunk. Annak vagyunk alávetve, ami nem létezik./ Simone Weil

*

Egy jó idézet gyémánt a bölcs ember ujján, de kavics a bolond kezében./ Joseph Roux

*

Minden emberi lény számára létszükséglet az önmagával való elégedettség./ Alexander Sutherland Neill

*

A szellem tud, a lélek nem tud, hanem a lélek a tudás. A szellem, mert a gonoszra való hajlam megvan benne, csak képes a jóra, vagyis része lehet a jóságban, a lélek azonban nem jó, hanem a lélek maga a jóság./ Schelling

*

Nem csendet tanítok nektek, hanem egy hangtalan dalt./ Khalil Gibran

*

Minél inkább növeljük jó könyvekkel ismeretkörünket, annál szükebb lesz azoknak az embereknek a köre, akiknek a társaságában kedvünket leljük./ Feuerbach

*

Az élet káprázat, akár az álom. Miért kínozzuk tehát magunkat?/ Li Taj-po

*

Kell, hogy egy ideig meg tudjunk lenni természetes vagy természetfeletti viszonzás nélkül./ Simone Weil

*

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz./ Dr. Gyökössy Endre

*

A szépség szeretete az egészséges emberi természet veleszületett sajátja.../ John Ruskin

*

Szokjad meg azt, hogy illendően viseld el, ami szükségszerű./ Hippolyte Adolphe Taine

*

Káposzta: egy konyhakerti zöldség, melynek olyan a mérete és a bölcsessége, mint egy emberi fejnek./ Ambrose Bierce

*

Csak a közepes művek kifogástalanok – a nagy művek sohasem./ Lucian Blaga

*

A nagy költőkhöz hasonlóan a természetnek is megvan az a képessége, hogy a legkisebb eszközökkel a legnagyobb hatásokat váltsa ki./ Heinrich Heine

*

Élni annyit jelent, mint nevetni a halálon, és belehalni a röhögésbe./ Boris Vian

*

Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni./ Helen Keller

*

Az emberek három csoportba sorolhatók: vannak, akik mozdíthatatlanok, vannak, akik mozdíthatók és vannak még azok, akik mozdítanak./ Benjamin Franklin

*

Amit már eltáncoltál, azt senki se veheti el tőled./ Gabriel García Márquez

*

Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se légy./ Weöres Sándor

*

Vezetik a végzetek az akarót, a nemakarót vonszolják!/ Seneca

*

Csak a döglött hal úszik az árral./ Lao Ce

*

Érdemünk szerzi meg nekünk egyes derék emberek elismerését; szerencsénk a tömegekét./ La Rochefoucauld

*

A jövőben mindenki híres lesz 15 percre./ Andy Warhol

*

A megpróbáltatásban csak a legelszántabb bátorság segít. A lélek élvezi a bátorságot és elfelejti, hogy töprengjen a bajon./ Stendhal

*

Csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat./ Martin Luther King

*

Az ember nem olyan hatalmas, hogy mások felett ítélkezzen./ Platon

*

A verseim inkább gondolat, érzelem ébresztők, előcsalók és nem olyan írások, amelyek mindenáron ragaszkodnak az író elképzeléseihez./ koma

*

A létben nem jelenhet meg olyan élőlény, amely valami önmagánál nagyobb célpont felé ne sietne. Te milyen cél felé tartasz?/ Szepes Mária

*

A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyet, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lehet./ Pilinszky János

*

Le kell szállni a szenvedés legmélyére, felfedezni a szenvedés különös adományait, hogy az ember rádöbbenhessen önnön korlátlanságának adományára, arra, amiért érdemes élni./ André Breton

*

Tétlenkedni rosszabb, mint túl sokat dolgozni./ Charles Lamb

*

Hosszú idő megfiatalodni./ Pablo Picasso

*

Minden ember annyit ér, amennyi fájdalmat elbírni képes./ Cholnoky Viktor

*

Ellenségeidet szeretettel bénítsd meg!/ P. Rosegger

*

A pokol olyan, amilyenné az ember teszi magának./ Charles Bukowski

*

Apánk ruhája divatja-múltabb, mint a nagyapánké./ Victor Eftimiu

*

Ha nem tehetjük, amit akarunk, hadd tegyük, amit tudunk./ Engel

*

Ahogyan a fa minden évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis mindig új, ugyanúgy a maradandó értékű gondolatokat is állandóan újra kell alkotni./ Albert Schweitzer

*

Ha az orvosom azt mondaná, hogy csak hat percem van hátra élni, nem tűnődnék. Egy kicsit gyorsabban gépelnék./ Isaac Asimov

*

Sokan űzik a megtévesztést és hamis csodákat, amelyekkel megcsalják a tudatlan sokaságot./ Leonardo Da Vinci

*

Légy az, amivé felebarátaid akarod, hogy váljanak. Ne szavad, hanem lényed legyen prédikációd./ Henri-Frédéric Amiel

*

Ameddig a madár a maga szárnyán száll, nem mondhatod túlságosan magasnak a röptét./ William Blake

*

A tervszerű pihenés nem pihenés: annak fő eleme a tervszerűtlenség./ Füst Milán

*

Tedd magad életed királyává! Játszd el életed főszerepét!/ Kurt Tepperwein

*

Inkább írj csak magadnak, és ne legyen közönséged, mint hogy a közönségednek írj, és ne legyél önmagad./ Cyril Vernon Connolly

*

Sosem késő azzá válni, akivé már válhattál volna./ George Eliot

*

Gyakran idézek önmagamtól. Ez színesebbé teszi a társalgást./ George Bernard Shaw

*

A halál semmi a halálfélelemhez képest./ C. H. Spurgeon

*

Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével./ Gabriel Garcia Márquez

*

Az élet nem az, amit az ember átélt,hanem az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni./ Gabriel García Márquez

*

Hiszen sem a múltat, sem a jövőt el nem veszíthetjük. Hogyan is vehetné el valaki tőlünk azt, ami nem a miénk?/ Marcus Aurelius

*

Különös volna, hogy míg az egész természet, minden bolygó örök törvényeknek engedelmeskedik, lenne egy kicsiny, öt láb magas állat, mely e törvényeket megvetve úgy cselekedhetne, ahogyan jólesik neki, kizárólag saját szeszélyeit követve./ Voltaire

*

Színház az egész világ./ Shakespeare

*

A lemondás nagyobb hősiesség, mint az erőszakos hódítás./ Victor Eftimiu

*

Az út amirõl beszélsz, nem az amin jársz./ Lao-ce

*

Az élet kérdéseire magadban lelehetsz feleletet. Nincs más dolgod, mint nézni, hallgatni és bízni./ Chérie Carter-Scott

*

Soha nem gondoltam úgy, hogy le kellene tagadnunk a bosszúságot, a fájdalmat vagy a gonoszságot - csak sokkal könnyebb, ha jókedvűen vágunk neki az ismeretlennek./ Eleanor Hodgman Porter

*

A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert./ Weöres Sándor

*

Nem a projekt érdekel, hanem az élet./ Gérard Depardieu

*

Egyedül azt várom el az embertől, hogy a világnézete ne vegye el a józan eszét./ Witold Gombrowicz

*

Ha az egész életedet azzal töltöd, hogy a viharra vársz, soha nem fogod élvezni a napsütést./ Morris Langlo West

*

A költészet minden tudások közül a legelső és a legutolsó - épp oly halhatatlan, mint az emberi szív./ William Wordsworth

*

Tükör vagyok. Aki belém tekint - bármi jót vagy rosszat is mond: önmagáról beszél./ Omar Chajim

*

Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd./ Henry Ford

*

Korunk alapvetően tragikus, ezért nem vagyunk hajlandók tragikusnak tekinteni. /David Herbert Lawrence

*

Két dolgot soha nem értünk meg egészen: a mindenséget s önmagunkat./ Eötvös József

*

Nem szabad hagynunk, hogy a félelmeink visszatartsanak a reményeink követésétől./ J. F. Kennedy

*

A tapasztalat nehéz tanár, mivel először jön a teszt, és csak utána a lecke./ Vermon Law

*

Ahogyan a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud, úgy indul romlásnak a tétlenségre kárhoztatott elme./ Leonardo Da Vinci

*

A mosolyod olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz!/ Phyllis Diller

*

A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél./ Benjamin Franklin

*

Egy napon miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt, és a gravitációt, talán hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során másodszor, az ember újra felfedezi majd a tüzet./ Pierre Teilhard De Chardin

*

Légy boldog

 
Prózák és egyebek
 
Napi gondolatok, idézetek
 
Hallgasd meg!
 
Rendezvények
 
Csak egy szót!
A regisztrált látogatók, miután beléptek az oldalra, itt cseveghetnek egymással.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?